עובדים זרים מבוטחים בביטוח הלאומי למקרים של פגיעה בעבודה, קצבת אמהות, קצבת ילדים ופשיטת רגל של המעסיק
נוסף על הביטוח הלאומי, על המעסיק לדאוג לבטח את העובד הזר בביטוח בריאות פרטי
מידע על ביטוח לאומי לעובדים זרים באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי מעניק לעובדים זרים ביטוח עבור:

  1. קצבה לפגיעות בעבודה
  2. קצבאות ותשלומים הקשורים לאמהות, כגון: דמי לידה, קצבת לידה לעובדת זרה שילדה שלושה ילדים או יותר בלידה אחת, מענק לידה, קצבת ילדים וכו'
  3. פירוק או פשיטת רגל של המעסיק

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על המעסיק לדאוג לתשלום דמי הביטוח הלאומי עבור העובד באופן שוטף. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לעובד זר.
  • על המעסיק ליידע את העובד לגבי מספר התיק שלו בביטוח הלאומי, כדי שיוכל למסור אותו במקרים שיזדקק לכך.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות