אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

תושב חוזר ותיק זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 42 חודשים
ההטבה ניתנת לתושב ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל וחזר לישראל בתקופה שבין יום 16.05.2010 ליום 30.09.2012
שווי ההטבה נע בין 669 ש"ח לחודש ל-223 ש"ח לחודש
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

תושב חוזר ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל וחזר לארץ בתקופה שבין יום 16.05.2010 ליום 30.09.2012, זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 42 חודשים מיום חזרתו לישראל או מיום 01.01.2011, לפי המאוחר מביניהם.

 • לתושב שחזר בתקופה שבין יום 16.05.2010 ליום 31.12.2010, נקודות הזיכוי נלקחות בחשבון בחישוב המס שלו החל מיום 01.01.2011 (ההשהיה בתחילת קבלת ההטבה אינה באה על חשבון תקופת ההטבות, שתימשך 42 חודשים).
 • לתושב שחזר בתקופה שבין יום 01.01.2011 ליום 30.09.2012, נקודות הזיכוי יילקחו בחשבון בחישוב המס שלו מיום הגעתו והיותו תושב ישראל.
 • ההטבה ניתנת, הן לגברים והן לנשים, באופן הבא:
  • במשך 18 החודשים הראשונים מאז חזרתו לארץ הוא זכאי ל- 1/4 נקודת זיכוי שנתית בכל חודש, השווה בערכה ל-3 נקודות זיכוי חודשיות (669 ש"ח לכל חודש).
  • במשך 12 החודשים הבאים הוא זכאי ל- 1/6 נקודת זיכוי שנתית בכל חודש, השווה בערכה ל-2 נקודות זיכוי חודשיות (446 ש"ח לכל חודש).
  • במשך 12 החודשים הנותרים הוא זכאי ל 1/12 נקודת זיכוי שנתית לכל חודש, השווה בערכה לנקודת זיכוי חודשית אחת (223 ש"ח לכל חודש).
 • מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת "תושב חוזר", ונמשך ברציפות גם כאשר אין לו הכנסה. אם במשך 42 החודשים לא היתה לעולה הכנסה, הוא לא יוכל עוד לנצל את ההטבה.
 • לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני, כלומר תושב חוזר שהתגייס לצה"ל או החל ללמוד במוסד על תיכוני לפני שהשלים 42 חודשים בארץ, יוכל ליהנות מההטבה לאחר שחרורו מצה"ל או לאחר סיום לימודיו. אם ניצל חלק מההטבה לפני הגיוס או לפני תחילת הלימודים, הוא יהא זכאי לאחר השחרור או סיום הלימודים ליתרת ההטבה שטרם ניצל.
 • נקודת הזיכוי מחושבות על בסיס שנתי, כאשר בכל שנה יינתן זיכוי שנתי כנגד ההכנסה השנתית, וגובה הזיכוי יחושב לפי מספר החדשים שהתושב החוזר ישב בישראל באותה שנה.
 • אם התושב החוזר לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את נקודות הזיכוי שלו לשם הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מהשנה שבו עבד.
דוגמה
 • תושב חוזר שעלה ביום 01.09.2010 זכאי בשנת המס 2010 ל-3 נקודות זיכוי חודשיות לכל חודש מיום חזרתו, כלומר הוא זכאי ל-12 נקודות זיכוי חודשיות (השוות לנקודת זיכוי שנתית אחת) בשנת המס (3 נקודות זיכוי חודשיות עבור 4 חודשים: ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר).
 • אם הוא החל לעבוד רק ביום 01.12.2010, כלומר עבד חודש אחד בלבד בשנת המס, יוכל לקבל את מלוא 12 נקודות הזיכוי (החודשיות) ממס הכנסה באותו חודש.
 • בשנת 2011 יהא זכאי ל-3 נקודות זיכוי חודשיות בגין כל אחד מחודשי השנה (סה"כ 36 נקודות זיכוי חודשיות עבור 12 חודשים, השוות ל-3 נקודות זיכוי שנתיות). הוא יוכל לנצל את מלוא 36 הנקודות הזיכוי החודשיות (3 נקודות זיכוי שנתיות) במהלך שנת המס גם אם לא עבד בחלק מהשנה.
 • בשנת המס 2012 יהא זכאי ל-3 נקודות זיכוי חודשיות עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 16 מתוך 18 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה), ו-2 נקודות זיכוי חודשיות עבור כל אחד מ-10 החודשים הנותרים. סה"כ הוא זכאי בשנת המס 2012 ל-26 נקודות זיכוי חודשיות בחישוב שנתי. הוא יוכל לנצל אותן גם אם עבד רק בחלק מהשנה.

מי זכאי?

 • תושב חוזר, אשר שהה 6 שנים רצופות בחו"ל וחזר לארץ בתקופה שבין יום 16.05.2010 ליום 30.09.2012, ומנוכה משכרו מס הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • יש לצרף אישור משרד הקליטה (תעודת "תושב חוזר" מעל 6 שנים).
 • עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי ויצרפו אליו את אישור משרד הקליטה.
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך אליה (לאיתור משרדי פקיד השומה). ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.

חשוב לדעת

 • נקודות זיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד.
 • נקודות הזיכוי ניתנות לתושב חוזר בנוסף ל-2.25 נקודות הזיכוי הניתנות לו בגין היותו תושב ישראל.
  הערת עריכה
  לוודא שזה נכון ושהוא בכלל נחשב תושב מרגע חזרתו
  הערה מאת שרון הורנשטיין 00:35, 3 במרץ 2012 (IST)
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים