אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

ביום שלישי, ה-09.04.2019, ד' בניסן התשע"ט, ייערכו הבחירות לכנסת ה-21


דבר ראשון שעובר לרובנו בראש כשאנחנו שומעים את צירוף המילים "יום בחירות" הוא "יום שבתון".

מושגים בסיסיים והגדרות

שיטת הבחירות בישראל, קלפי, הודעה לבוחר, פנקס הבוחרים, מעטפות כפולות, מלווה לבוחר ועוד....מבולבלים? בפסקה הבאה תמצאו מילון מונחים מקוצר, אבל חשוב!

מונח הסבר הערות המשך טיפול
מועד הבחירות לכנסת
 • הבחירות לכנסת מתקיימות כל 4 שנים.
 • הכנסת או ראש הממשלה יכולים להחליט על הקדמת הבחירות ובמקרים מסוימים, הכנסת אף עשויה לכהן יותר מ-4 שנים.
 • הבחירות לכנסת ה-21 יתקיימו ביום שלישי, ה-09.04.2019, ד' בניסן התשע"ט.
שיטת הבחירות לכנסת

חוק-יסוד: הכנסת, קובע כי הכנסת תיבחר בבחירות:

 • כלליות- ראשי להצביע בבחירות כל מי שרשום בפנקס הבוחרים.
 • ארציות-הבחירות נערכות בכל הארץ באותו היום וקולות הבוחרים נספרים ומסוכמים בחישוב אחד.
 • ישירות-הבוחר מצביע ישירות בעד רשימת מועמדים לכנסת.
 • שוות-לכל בוחר קול אחד ומשקל הקולות שווה. לכל הרשימות הזדמות שווה להתמודד.
 • חשאיות-מונעת הפעלת לחץ על הבוחרים ושומרת על זכותו של הבוחר לשמור על חשאיות הצבעתו.
 • יחסיות-ככל שרשימה מסוימת תקבל יותר קולות, כך יכהנו יותר חברי כנסת מטעמה.
פנקס הבוחרים
 • פנקס הבוחרים הוא רשימת כל בעלי זכות הבחירה לכנסת.
 • פנקס הבוחרים נסגר כ-50 יום לפני הבחירות ורשומים בו כל אזרחי המדינה שיהיו בני 18 ומעלה ביום הבחירות.
 • משרד הפנים עורך ומעדכן את הפנקס והרשימה באופן קבוע, כחלק ממרשם האוכלוסין.
 • המועד הסופי שבו ייסגר פנקס הבוחרים לקראת הבחירות הקרובות הוא 14.02.2019
 • שינוי כתובת שיעודכן ויאושר ברשות האוכלוסין וההגירה עד לתאריך זה, ייכלל בפנקס הבוחרים
 • משרד הפנים מפעיל מרכז מידע שבו תוכלו לברר, בין השאר, האם שמכם מופיע בפנקס הבוחרים
 • ראו פנקס הבוחרים
הודעה לבוחר
 • לפחות 21 יום לפני מועד הבחירות, נשלחת לכל בעלי זכות הבחירה "הודעה לבוחר".
 • ההודעה נשלחת בדואר (רגיל), לכתובת המעודכנת בפנקס הבוחרים (מרשם האוכלוסין).
 • בהודעה מופיעים, בין השאר, פרטי הבוחר, כתובת מקום הקלפי ומספרה הסידורי של הקלפי שבה יש להצביע.
 • מומלץ, אך אין חובה, להביא את ההודעה לבוחר, על מנת להקל על הליך הזיהוי במזכירות הקלפי.
 • ראו: הודעה לבוחר
קלפי
 • מקום הקלפי- שם כולל למבנה/מקום/חדר שבו מוצבות תיבות הקלפי ויושבות ועדות הקלפי
 • ועדת הקלפי- יושבת בתוך כל חדר שבו מוצבת תיבת קלפי ותפקידה לפקח על ההצבעה ועל ספירת הקולות
 • תיבת הקלפי- תיבת ההצבעה, מוצבת בתוך חדר הקלפי, אליה מטילים את מעטפת ההצבעה
 • בהודעה לבוחר, ניתן למצוא את הכתובת של מקום הקלפי ואת מספרה הסידורי של הקלפי שבה יש להצביע
 • מקום הקלפי כולל שילוט הכוונה עם מספרי הקלפיות וכן סדרנים שמסייעים באיתור הקלפי ושמירה על הסדר
 • משרד הפנים מפעיל מרכז מידע שבו ניתן לברר, בין השאר, היכן יש להצביע ובאיזו קלפי
 • ראו: קלפי
קלפי נגישה
 • ראו
 • ראו...
 • ראו
מעטפות כפולות
 • ראו...
 • ראו

הזכות לבחור ולהיבחר

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
מי זכאי להצביע בבחירות?
 • כל אזרח ישראלי שהגיע לגיל 18 ביום הבחירות לכנסת והוא רשום בפנקס הבוחרים
 • בבחירה בין תאריך לידה עברי ללועזי תמיד ייבחר המוקדם מביניהם:
 • מי שנולד ביום 09.04.2001 או לפניו ורשום בפנקס הבוחרים- יהיה זכאי להצביע בבחירות לכנסת ה-21
 • מי שנולד ביום ד' בניסן התשס"א או לפניו ורשום בפנקס הבוחרים- יהיה זכאי להצביע בבחירות לכנסת ה-21
מי לא זכאי להצביע בבחירות?
 • אזרח ישראלי שאינו תושב ישראל ואינו רשום במרשם האוכלוסין.
 • אדם שבית המשפט שלל ממנו את הזכות לבחור לכנסת.
 • אדם שמונה לו אפוטרופוס רשאי להצביע ואינו נחשב כמי שבית המשפט שלל ממנו את הזכות להצביע
 • ראו: הזכות לבחור לכנסת
מי יכול להיבחר לכנסת?
 • כל אזרח ישראלי שהגיע לגיל 21 ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו
מי לא יכול להיבחר לכנסת?
 • אדם המכהן או המשרת בתפקיד ממלכתי או ציבורי בכיר.
 • אדם בעל עבר פלילי, שהורשע בעבירה שיש עמה קלון ב-7 השנים שקדמו לבחירות.
 • אדם שבית המשפט שלל ממנו את הזכות לבחור לכנסת.

הליך ושלבי ההצבעה בקלפי

שאלה תשובה הערות המשך טיפול
איפה אני מצביע?
 • ראו
מהן שעות ההצבעה?
 • ראו
מה אני צריך להביא איתי לקלפי?
 • ראו
מהם שלבי ההצבעה כשאני בקלפי?
 • ראו

יום הבחירות ומקום העבודה

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים