במקרים שבהם נגרמה למבוטחים נכות כתוצאה מפגיעת איבה (פעולת איבה) ועקב כך הם עשויים להיות זכאים לקצבאות, תגמולים או תשלומים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי, קרן הפנסיה רשאית לקזז מקצבת הנכות שהיא משלמת להם סכומים שהם קיבלו או היו עשויים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי
על המבוטחים למצות את זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי במקביל לתביעתם מול קרן הפנסיה בהתאם להנחיות הקרן ולקבוע בתקנון של הקרן
אזהרה
המידע בדף זה הוא כללי בלבד ומתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד
למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים.
אם אתם מבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלכם.
למידע על פנסיית נכות למבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פורטל פנסיה תקציבית.

גובה קצבת הנכות שמקבלים נפגעי פעולת איבה מקרן הפנסיה שבה הם מבוטחים מחושב באופן דומה למבוטחים אחרים, למעט הפחתת הסכומים שהנפגעים עשויים להיות זכאים להם מהמוסד לביטוח לאומי.

  • כאשר הנכות נגרמה כתוצאה מפגיעת איבה (פעולת איבה) ועקב כך המבוטחים זכאים לקצבאות, תגמולים או תשלומים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי, קרן הפנסיה רשאית לקזז מקצבת הנכות שהיא משלמת את הסכומים שהמבוטחים קיבלו בפועל מהמוסד לביטוח לאומי.
  • אם המבוטחים לא הגישו תביעה למוסד לביטוח לאומי או לא ערערו על החלטה שלא להעניק להם תשלום או קצבה, קרן הפנסיה רשאית לנכות מתוך קצבת הנכות שהיא משלמת להם את מלוא הסכום שהם היו יכולים לקבל במקרה שתביעתם או ערעורם היו מתקבלים במלואם.
  • לאופן חישוב גובה הקצבה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה.
  • למידע על אופן הגשת התביעה לפנסיית נכות במקרה של תאונת עבודה ראו הגשת תביעה לקצבת נכות מקרן פנסיה של נפגע פעולת איבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים