ככלל, אסור לבצע בדיקה או טיפול רפואי לקטין ללא הסכמת ההורה או האפוטרופוס שלו
עם זאת, בבדיקות ובטיפולים שיפורטו בהמשך, החוק מרשה לקטין להחליט בעצמו אם לעבור אותם
אם במקרים אלה נדרש ויתור על סודיות רפואית כחלק מקבלת הטיפול, הקטין רשאי לחתום בעצמו על טופס הוויתור


ככלל, אין לבצע בדיקה או טיפול רפואי לקטין (ילד או נער עד גיל 18) ללא הסכמת ההורה או האפוטרופוס של הקטין.

 • עם זאת, בבדיקות ובטיפולים שיפורטו בהמשך, החוק מרשה לקטין בגילים מסוימים להחליט בעצמו (ללא הסכמת הוריו או בנוסף לה), אם הוא מעוניין או אינו מעוניין לעבור אותם.

מי זכאי?

 • כל קטין, בהתאם לדרישות הספציפיות שיפורטו לגבי כל אחד מהטיפולים או הבדיקות:

בדיקה וטיפול רפואי שגרתי בקטין שמלאו לו 14

 • מטפל רשאי לבצע בדיקה או טיפול שגרתי (למשל בדיקות בשל תלונות על כאב גרון, כאבי בטן או טיפול בשפעת) בקטין שמלאו לו 14 שנה, גם ללא הסכמה מפורשת של הורה וגם ללא נוכחות מלווה מטעמו, בתנאי שהקטין עצמו נתן הסכמה מדעת לבדיקה או לטיפול הרפואי.
 • יש לוודא כי האבחנה וההמלצה לטיפול יימסרו ויוסברו לקטין בשפה המובנת לו ויימסרו לו במכתב המיועד להוריו.
 • לפני בדיקות וטיפולים נוספים לא שגרתיים (למשל ניתוח או טיפול נפשי) וכן במקרה שיש חשד לבעיה רפואית חמורה או כזו שמצריכה מעקב וטיפול נוסף, על המטפל לזמן את ההורים או לשוחח עמם טלפונית, למסור להם את המידע ולקבל את הסכמתם.
  • אם הקטין מתנגד לכך או קיים חשש שפנייה להורים תפגע בקטין או בהיענותו לטיפול או תסכן את שלומו יש לערב עובד סוציאלי לפי חוק הנוער.
  • בדיקות קורונה ניתן לבצע במתחמי הבדיקות רק בליווי הורה, עם תעודת זהות וספח שבו מופיעים פרטי הקטין. אם אין אפשרות להגיע עם ההורה צריך להציג מסמך הסכמה שההורה חתם עליו. למידע נוסף ראו בפורטל חירום לאומי.

הפסקת היריון

 • קטינה בכל גיל הזקוקה להפסקת היריון רשאית להסכים בעצמה לפעולה, ללא צורך בידיעת הוריה או בהסכמתם.
 • במקרים המתאימים, יערב המוסד הרפואי בטיפול גם עובד סוציאלי או פקיד סעד לשם הבטחת שלומה של הקטינה.

בדיקה לגילוי נגיף ה-HIV

 • במקרים מסוימים, קטין רשאי לבצע בדיקת דם לגילוי נגיף ה-HIV גם ללא ידיעת הוריו וללא הסכמתם.
  • קטין שמלאו לו 14 שנה רשאי לבצע בדיקת דם לגילוי נגיף ה-HIV באחד מהמרכזים שהוכרו לעניין זה על ידי שר הבריאות. הבדיקה מצריכה אישור מרופא באותו מוסד רפואי.
  • אם עדיין לא מלאו לקטין 14 שנה, נדרש אישור של רופא ושל עובד סוציאלי לצורך ביצוע הבדיקה.
 • לבקשת עובד סוציאלי, בית-המשפט לנוער רשאי להורות למסור תוצאת בדיקה חיובית (המעידה על נוכחות נגיף ה-HIV בדם) גם להוריו של הקטין, על-אף התנגדותו.
 • למידע נוסף ראו בדיקה לגילוי HIV (איידס) אצל קטין ללא הסכמת הוריו.

אשפוז פסיכיאטרי

 • קטין מגיל 15 ומעלה:
  • הקטין רשאי לסרב לאשפוז פסיכיאטרי שדורשים הוריו (או האפוטרופוס שלו), ובמקרה זה ניתן יהיה לאשפז אותו רק לפי צו של בית משפט לנוער.
  • הקטין רשאי לבקש להתאשפז באשפוז פסיכיאטרי, ואם הוריו או האפוטרופוס שלו אינם מתנגדים, הוא יאושפז. במקרה של התנגדות, על הקטין לפנות לבית משפט לנוער לצורך האשפוז. למידע נוסף ראו אשפוז פסיכיאטרי בהסכמת הקטין בלבד.
 • קטין מתחת לגיל 15:
  • הקטין אינו יכול לבקש להתאשפז מרצונו.
  • הקטין רשאי לסרב לבקשה של הוריו או האפוטרופוס שלו לאשפז אותו במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי, ובמקרה כזה יועבר הענין לוועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער, שתחליט אם לאשר את האשפוז.
 • למידע נוסף ראו אשפוז מרצון של קטין מתמודד נפש.

הוראות ביחס לחולה הנוטה למות

 • קטין מגיל 17 רשאי לתת הנחיות מקדימות ולמנות מיופה כוח לעניין הטיפול בו במקרה שיהיה חולה הנוטה למות (חולה במחלה חשוכת מרפא שנותרו לו עד 6 חודשים לחיות).
 • קטין מגיל 17 שהוא חולה הנוטה למות ומצבו מאפשר לשתף אותו בהחלטות על הטיפול הרפואי בו, זכאי להשתתף בקבלת ההחלטות.
 • אם קטין מגיל 17 הביע את רצונו שחייו יוארכו והוריו מתנגדים לכך, הרופא האחראי יפעל בהתאם לרצונו של הקטין.
 • אם קטין שמלאו לו 15 שנים הביע את רצונו להימנע מהארכת חייו והוריו מתנגדים לכך, הנושא יועבר להחלטה של ועדה מוסדית להחלטות בעניין חולה הנוטה למות.
 • למידע נוסף ראו הזכות למות בכבוד של קטין הנוטה למות.

בדיקות וטיפולים שבהם נדרשת הסכמת הקטין בנוסף להסכמת הוריו

 • קיימים טיפולים מסוימים בקטין שבהם אמנם נדרשת הסכמת ההורים, אולם בנוסף נדרשת הסכמת הקטין או שניתנת לו זכות וטו למרות הסכמת הוריו.

בדיקה גנטית

 • כדי לבצע בדיקה גנטית לקטין מגיל 16 נדרשת הסכמת הקטין והסכמת ההורה.
 • אם הקטין מסרב לבדיקה, אין לבצע אותה על אף הסכמת הורהו.
 • לפני ביצוע הבדיקה חובה לתת עליה הסברים לקטין, בנוכחות ההורה.

קטין שאובחן כאינטרסקס

 • אם קטין שגילו לפחות 14 שנה אובחן כאינטרסקס, לצורך טיפול רפואי נדרשת הסכמתו בנוסף להסכמת הוריו (אלא אם כן רק הוריו מסכימים לטיפול וסירובו לטיפול מהווה סכנה לשלומו).
 • אם גילו של הקטין מתחת ל- 14, יש לקבל את הסכמת ההורים בלבד, אך יש לו זכות וטו בתנאי שאין בכך חשש לבריאותו.
 • למידע נוסף ראו זכותון אנשים עם התמיינות מינית אחרת (אינטרסקס).

ויתור על סודיות רפואית

הסכמת ההורים

 • קבלת כל שאר הבדיקות והטיפולים מותנית בהסכמת ההורים (מלבד מקרים דחופים, שטובת הקטין מחייבת מתן טיפול, אף אם טרם הושגה הסכמת ההורים וגם אם ידוע שההורים מתנגדים לטיפול).
 • ככלל יש להשיג את הסכמת שני ההורים, אולם בדרך כלל קיימת הנחה שאם הורה אחד נתן את הסכמתו לטיפול, גם ההורה האחר מסכים לו.
 • לפיכך מקובל שבטיפול רפואי שגרתי (כמו ביקור במרפאה, חיסון שגרתי, בדיקות מעבדה שגרתיות ומתן תרופות שאינן נרקוטיות) מותר להסתפק בהסכמת אחד ההורים, אלא אם כן ידוע לצוות המטפל (למשל על סמך העבר הטיפולי) על התנגדותו של ההורה השני לטיפול או לסוג הטיפול.
 • במקרים שבהם הורה פנה מראש למוסד הרפואי וביקש לקבל את הסכמתו לכל טיפול שהוא אינו נוכח בו, על הצוות הרפואי להמתין לקבלת הסכמתו לפני מתן הטיפול לקטין, בתנאי שלפי שיקול דעתו של איש המקצוע, ההמתנה לקבלת ההסכמה של שני ההורים לא תפגע במטופל.
 • בטיפול לא שיגרתי (כגון ניתוח, טיפול נפשי, אשפוז ומתן תרופות נרקוטיות), כדי להיטיב את הטיפול בקטין יש לעשות מאמץ לקבל את הסכמת שני ההורים, ובתנאי שעל-פי שיקול דעתו של איש המקצוע, המתנה לקבלת ההסכמה של שני הורים לא תפגע במטופל.
 • במקרים דחופים אפשר להסתפק בהסכמתו של הורה אחד. יש ליידע בדיעבד את ההורה השני.

טיפול רפואי בקטין שהורהו הורשע או מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המקור לערך זה נכתב על ידי סטודנטים במסגרת הקליניקה לסיוע לילדים ונוער בסיכון של המרכז הבינתחומי הרצליה, בשיתוף עם עמותת עלם