הקדמה:

נפגעי עבודה שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעתם כפגיעה בעבודה זכאים לקבלת טיפול רפואי הקשור לפגיעה, כולל טיפול סיעודי בבית או אשפוז סיעודי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"נפגעי עבודה", זכאים לקבלת טיפול רפואי הקשור לפגיעה, כולל טיפול סיעודי בבית או אשפוז סיעודי.

טיפול סיעודי בבית

  • נפגע תאונת עבודה הזקוק לטיפול סיעודי זכאי לקבל את הטיפול בביתו.
  • השתתפות קופת החולים במקרה זה כוללת הוצאות בגין מטפל/ת ביתי/ת, טיפולים רפואיים ופיזיותרפיה, תרופות, וכן אשפוז בבית חולים או שיקום, בהתאם לצורך.

אשפוז סיעודי

  • אם קופת החולים קבעה כי הנפגע חייב אשפוז סיעודי, תכסה הקופה את מלוא עלות האשפוז במוסד הסיעודי, על-פי קביעת הרופא המטפל, בעל הסמכות מטעם הקופה.
  • נפגע עבודה הזקוק לאשפוז סיעודי יכול לבחור, בתיאום עם הקופה, לשהות בביתו ולהיות מטופל על-ידי המשפחה, ו/או על-ידי מטפל אישי.

מי זכאי?

  • נפגע תאונת עבודה שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעתו כפגיעה בעבודה וזקוק לטיפול סיעודי בעקבות הפגיעה.

תהליך מימוש הזכות

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.