עובדי קבלן כוח אדם זכאים לתשלום שכר מלא אם נעדרו מעבודתם בשל ימי אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה
הזכאות מוגבלת ל-7 ימים קלנדריים, והעובד יקבל שכר אך ורק על ימי העבודה שמהם נעדר בשל האבל
במגזר הציבורי הזכאות מותנית (בדומה לזכאות של כלל העובדים) בוותק של 3 חודשי עבודה לפחות בחברת כוח האדם או במקום העבודה. במגזר הפרטי הזכאות אינה מותנית בוותק של עובד הקבלן


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאות של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם) מכח צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם
 • הוראות צו ההרחבה אינם חלים על עובדי קבלן כוח אדם המועסקים בתחום המחשוב (בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב), עובדים המועסקים במתן שירות סיעוד, עובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון מטעם משרד הביטחון ועובדים המועסקים בשירות הציבורי. על עובדים אלה יחולו הוראות הדין הרגיל, לרבות הוראות של הסכמים קיבוצים וצוי הרחבה החלים עליהם, אם חלים עליהם.
 • כמו כן הוראות צו ההרחבה אינם חלים על מי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות). לעובדי קבלני שירות נקבעו זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

עובד קבלן השרוי באבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/ות, בן/ת זוג או ילד), זכאי להיעדר מעבודתו לפי דיני דתו.

 • הזכאות מוגבלת ל-7 ימים קלנדריים, והעובד יקבל שכר אך ורק על ימי העבודה שמהם נעדר, ושבהם היה אמור לעבוד אלמלא היעדרותו בשל האבל.
דוגמה
עובד המקבל שכר יומי או שעתי, המועסק 3 ימים בשבוע (או שבשבוע שבו היה שרוי באבל היה אמור לעבוד 3 ימים בלבד)
 • אם העובד החל את תקופת האבל ביום ד' בשבוע, הוא יוכל לנצל את ימי האבל עד יום ג' (כולל) בשבוע שלאחר מכן.
 • העובד ייחשב כמי שניצל את 7 ימי האבל, אך יקבל שכר עבור 3 ימים בלבד, מכיוון שבפועל נעדר משלושה ימי עבודה בלבד.

מי זכאי?

 • עובד קבלן המקיים מנהג אבלות על מות קרוב משפחתה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, בני זוג, אחים).
  • עובד קבלן במגזר הפרטי זכאי לקבל שכר בימי היעדרותו ללא תלות בוותק שלו במקום העבודה או בחברת כוח האדם.
  • עובד קבלן המועסק במגזר הציבורי זכאי (בדומה לזכאות של כלל העובדים) לשכר עבור ימי העבודה שמהם נעדר בשל האבל בתנאי שעבד 3 חודשים לפחות במקום העבודה או בחברת כוח האדם (אלא אם כן במקום העבודה חל הסכם קיבוצי המיטיב עם העובדים ואינו מתנה את הזכאות בוותק של העובד).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.

חשוב לדעת

 • העובד יקבל תשלום רק עבור הימים שבהם היה אמור לעבוד (ושאלמלא האבל הוא לא היה נעדר מהעבודה בימים אלה).
דוגמה
אם העובד משובץ לשלוש משמרות בשבוע שבו היה באבל, הוא יהיה זכאי לתשלום עבור שלושה ימי היעדרות בלבד.
 • אבל במהלך חופשה - אם עובד יצא לחופשה (שבמהלכה מקבל העובד ממילא תשלום דמי חופשה), ובמהלך החופשה נפטר אחד מקרוביו בדרגה הראשונה, העובד לא יהיה זכאי לתשלום נוסף מעבר לדמי החופשה.
 • אבל במהלך חג - אם העובד נמצא בחופשת חג ובמהלך החג נפטר קרובו:
  • אם הוא מקיים מנהג אבלות במהלך החג, הוא לא יקבל תשלום עבור ימי האבל שבמהלך החג (אם הוא מקבל דמי חגים במהלך החג, הוא לא יקבל תשלום נוסף מעבר לדמי החגים).
  • אם במהלך החג לא נהוג לקיים מנהג אבלות, ומקיימים אותו רק בתום החג, העובד יהיה זכאי להיעדר במהלך ימי האבל שלאחר החג ולקבל תשלום עבור ימי ההיעדרות שבהם היה אמור לעבוד אלמלא האבל.
  • אם כתוצאה מהחג מתבטלים לגמרי מנהגי האבלות, העובד לא יהיה זכאי להיעדרות בתשלום.
דוגמה
 • אביו של עובד מסוים נפטר והובא למנוחות בערב יום כיפור.
 • יום הלוויה נחשב ליום האבל הראשון, ועבורו זכאי העובד לתשלום בשל היעדרותו וזאת בתנאי שאלמלא האבל הוא היה מתייצב לעבודה באותו יום.
 • על פי היהדות, במהלך יום כיפור וגם לאחריו לא יושבים שבעה, ולכן העובד לא יהיה זכאי להיעדר בתשלום בימים שלאחר יום הכיפורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים