הקדמה:

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לצבור 1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה עד למקסימום 90 ימי מחלה, בדומה לשאר העובדים במשק
אם המעסיק חבר בארגון חברות ניקיון בישראל, זכאים העובדים לצבור 2 ימי מחלה לכל חודש עבודה עד למקסימום 130 ימי מחלה
עובדים במשרות חלקיות, עובדים יומיים ושעתיים ועובדים שלא עבדו חודש מלא זכאים לצבור את החלק היחסי של מספר ימי המחלה בכל חודש בהתאם להיקף עבודתם
התשלום עבור ימי המחלה הוא בהתאם לחוק דמי מחלה, בדומה לשאר העובדים במשק
למידע נוסף ראו חקיקה ונהלים


בהתאם לצו הרחבה בענף הניקיון עובדי חברות ניקיון ותחזוקה (כלומר עובדי ניקיון ותחזוקה המועסקים דרך קבלן שירות) זכאים לצבור 1.5 ימי מחלה בכל חודש עבודה, עד למקסימום של 90 ימי מחלה, בדומה לשאר העובדים במשק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
  • עובד שמעסיקו שלל ממנו את הזכות רשאי לתבוע פיצויים מכוח חוק דמי מחלה.
  • למידע נוסף אודות אופן החישוב של ימי המחלה לעובדים במשרה חלקית או עובדים שעתיים או יומיים ראו ימי מחלה (בפסקת "צבירת ימי מחלה").
  • למידע נוסף על התשלום עבור ימי המחלה, ראו דמי מחלה.

חשוב לדעת

  • אסור לפטר עובד השוהה בימי מחלה.
  • למידע על אופן ניצול ימי מחלה וזכויות נוספות הנלוות לימי המחלה ראו ימי מחלה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים