הקדמה:

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים ל-1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה ורשאים לצבור עד 90 ימי מחלה, בדומה לשאר העובדים במשק
הסעיף בהסכם הקיבוצי בענף הניקיון שהעניק לעובדי ניקיון ותחזוקה מספר ימי מחלה גדול יותר, בוטל


עובדי חברות ניקיון ותחזוקה (כלומר עובדי ניקיון ותחזוקה המועסקים דרך קבלן שירות) זכאים לצבור 1.5 ימי מחלה בכל חודש עבודה, וסה"כ 18 ימי מחלה בשנה.

  • עובד יכול לצבור עד 90 ימי מחלה בכל זמן נתון.
  • עובדים במשרות חלקיות, עובדים יומיים ושעתיים ועובדים שלא עבדו חודש מלא זכאים לחלק היחסי של מספר ימי המחלה בכל חודש בהתאם להיקף עבודתם.
  • ביום 11.07.2013 נחתם הסכם עבודה קיבוצי שקבע כי עובדי ניקיון ותחזוקה יצברו 2 ימי מחלה בכל חודש עבודה (סה"כ 24 ימי מחלה בכל שנת עבודה), ועד צבירה מקסימלית של 130 ימי מחלה. סעיף זה בוטל בתיקון להסכם הקיבוצי ביום 05.03.2014.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
  • עובד שמעסיקו שלל ממנו את הזכות רשאי לתבוע פיצויים מכוח חוק דמי מחלה.
  • למידע נוסף אודות אופן החישוב של ימי המחלה לעובדים במשרה חלקית או עובדים שעתיים או יומיים ראו ימי מחלה (בפסקת "צבירת ימי מחלה").
  • למידע נוסף על התשלום עבור ימי המחלה, ראו דמי מחלה.

חשוב לדעת

  • אסור לפטר עובד השוהה בימי מחלה.
  • למידע על אופן ניצול ימי מחלה וזכויות נוספות הנלוות לימי המחלה ראו ימי מחלה.

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים