בני זוג מאותו מין עשויים לרשת את בני זוגם בדומה לידועים בציבור
בתי המשפט הכירו בחלקם בזכויות של ידועים/ות בציבור, מאותו מין, לרשת את בני/בנות זוגם/ן, אולם אין הלכה משפטית מחייבת בסוגיה זו
בני זוג יכולים לערוך צוואה ובה להוריש אחד לשני את רכושם לאחר מותם
אם הוגשה התנגדות לקיום צוואה או התנגדות למתן צו ירושה, יתקיים הדיון בבית המשפט בדלתיים סגורות אלא אם החליט בית המשפט אחרת


בני זוג מאותו מין עשויים להיות זכאים לזכויות ירושה בדומה לזכויותיהם של ידועים בציבור.

  • בתי המשפט בישראל הכירו במהלך השנים בזכויות ירושה של בני זוג מאותו מין בדומה לזכויות הירושה של ידועים בציבור הטרוסקסואליים.
  • עם זאת חלק מבתי המשפט בעבר סירבו להכריז על בן/בת זוג מאותו מין כיורש/ת חוקי/ת של בן/בת זוגו/ה המנוח/ה, מהטעם שסעיף 55 לחוק הירושה מעניק את זכויות הירושה ל"איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה", ואילו בני זוג מאות מין לא יכולים להיחשב כ"איש ואישה".
  • פסק הדין האחרון בסוגיה זו קבע כי יש לאפשר לבן זוג מאותו מין לרשת את בן זוגו המנוח בדומה לידועים בציבור הטרוסקסואלים.
  • עמדת היועץ המשפטי לממשלה תומכת במתן זכויות ירושה אלה.
  • מכיוון שבית המשפט העליון לא הכריע בסוגיה זו, אין הלכה משפטית מחייבת, ועל כן מומלץ לבני זוג מאות מין, המעוניינים להבטיח כי בן/בת זוגן/ם יהיה/תיהיה היורש/ת שלהם/ן לאחר מותם/ן, לערוך מבעוד מועד צוואה אשר תבטיח את העברת העיזבון לבני זוגם לאחר מותם. בדרך זו ניתן להימנע מחוסר הוודאות המשפטית ומהתלות בפסיקת בית המשפט.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • אם המנוח השאיר אחריו צוואה יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.
  • אם המנוח לא השאיר צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה.
  • הבקשות מוגשות לרשם הירושה ולרוב לא יהיה צורך בדיון בנוכחות הצדדים.
  • אם הוגשה התנגדות לבקשה לצו הירושה או לצו קיום הצוואה או יש צורך אחר בדיון בהשתתפות הצדדים, הדיון ייעשה בדלתיים סגורות אלא אם החליט בית המשפט כי הדיון (כולו או חלקו) יהיה פומבי. למידע נוסף ראו דיון בדלתיים סגורות בענייני להט"ב.
טיפ
אם נתקלת בבעיה במימוש הזכות, ניתן לפנות אל המחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב ולקבל סיוע משפטי

חשוב לדעת

  • כאמור, לעת הזאת אין מדובר בהלכה מחייבת ועל כן יש חשיבות עליונה לעריכת צוואה, כדי להבטיח כי בן/בת הזוג מאותו מין אכן יירשו את בן/בת זוגם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים