מיקרוטראומה היא פגיעה שנגרמת כתוצאת מפעולות חזרתיות ומתמשכות במהלך העבודה
פגיעה לא תוכר כמיקרוטראומה אם ניתן להגדירה כמחלת מקצוע

פגיעה בעבודה מסוג מיקרוטראומה אינה קיימת בחקיקה, והיא גובשה בפסקי דין שונים של בית המשפט.

 • בהתאם להלכה, פגיעת עבודה מסוג מיקרוטראומה תוגדר כנזק גופני אשר הוכח שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. הוא נגרם כתוצאה מפעולות חזרתיות ומתמשכות במהלך העבודה, המבוצעות במשך פרקי זמן רצופים המספיקים כדי לגרום לנזק מצטבר.
  2. הפעולות המבוצעות דומות זו לזו (רפטטיביות), כלומר אין מדובר בפעולות מגוונות אלא מסוג מסוים החוזר על עצמו.
  3. הפעולות מפעילות אזור ספציפי בגוף, אשר נפגע כתוצאה מהפעולות.
דוגמה
לטבח בבית מלון שבמהלך עבודתו נדרש לקלף ולחתוך כמויות גדולות של ירקות ופירות פעמיים ביום למשך שעתיים בכל פעם ברציפות, ונגרם לו נזק בשורש כף היד, הפגיעה עשויה להיות מוכרת כתשתית למיקרוטראומה.

חשוב לדעת

 • פגיעות כגון אירוע מוחי או אוטם שריר הלב לא יוכרו כפגיעות מיקרוטראומה, אך הן עשויות להיות מוכרות כתאונת עבודה, אם מדובר בנזק שנגרם כתוצאה מאירוע חריג וחד-פעמי בעבודה.
 • פגיעה אשר ניתן להגדירה כמחלת מקצוע לא תוכר כמיקרוטראומה.
 • החמרת מצב רפואי נתון בשל תנאי העבודה עשויה להיחשב כפגיעה מסוג מיקרוטראומה (למשל: נהג הסובל מכאבי גב כרוניים, שהחמירו עקב עבודתו).
 • עובדים שנפגעו במהלך עבודתם זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי.
 • במקרה של נכות כתוצאה מהפגיעה במהלך העבודה, זכאים העובדים לתשלום קצבת נכות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • עב"ל 313/97 מיום 2.11.1999 - כאבי גב של נהג בשל נהיגה ממושכת בדרכים רוויות זעזועים עולים כדי פגיעת מיקרוטראומה.
 • עבל (ארצי) 443/07 מיום 17.01.2008 - פגיעה בברכיים של מחלק גז שהעמיס בלוני גז ונשא אותם ידנית במהלך עבודתו עולה כדי פגיעת מיקרוטראומה.

תודות

 • פסקי הדין באדיבות אתר "נבו".