החל מ-01.09.2022 עובדי חברות שמירה ואבטחה זכאים למנוחה שבועית של 36 שעות בין השעה 16:00 ביום שישי לשעה 04:00 בבוקר יום ראשון
עבור שעות העבודה בתחום השעות הנ"ל זכאי העובד לתוספת של 50% משכרו הרגיל המהווה גמול עבור שעות עבודתו במנוחה השבועית
בנוסף, עבור שעות עבודתו במנוחה השבועית זכאי העובד להפרשות לביטוח פנסיוני, כששיעור ההפרשות של המעסיק הוא 13.5% מהשכר ושיעור ההפרשות של העובד 7%
עובד שעבד בשעות המנוחה השבועית, זכאי בנוסף ליום מנוחה חלופי
למידע רשמי ראו הרחבת הזכויות של עובדי השמירה , משרד העבודה


בהתאם לצו הרחבה 2022 החל מיום 01.09.2022 עובדי חברות שמירה ואבטחה זכאים למנוחה שבועית של 36 שעות בין השעה 16:00 ביום שישי לשעה 04:00 בבוקר יום ראשון.

 • העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית אסורה, אלא אם ניתן לכך היתר משר העבודה
 • עבור שעות העבודה בתחום השעות הנ"ל זכאי העובד לתוספת של 50% משכרו הרגיל המהווה גמול עבור שעות עבודתו במנוחה השבועית וכן לשעות מנוחה חלופיות במספר ובזמן שנקבעו בהיתר העסקה בשעות המנוחה .
דוגמה
 • עובד שעתי אשר עבד ביום שישי החל מהשעה 12:00 ועד לשעה 20:00.
 • עבור שעות עבודתו מהשעה 16:00 עד 20:00 זכאי העובד לתשלום שכר בגובה 150% משכרו הרגיל.
דוגמה
 • עובד שעתי עבד במוצאי שבת מהשעה 23:00 ועד השעה 06:00 בבוקר יום ראשון
 • עבור שעות עבודתו מהשעה 23:00 ועד השעה 04:00 בבוקר יום ראשון זכאי העובד לתשלום שכר בגובה 150% משכרו הרגיל.

שעות נוספות במנוחה השבועית

 • אם עובד מועסק בשעות נוספות במנוחה השבועית, הוא יהיה זכאי לגמול עבור העבודה במנוחה השבועית, ובנוסף לגמול עבור שעות נוספות:
  • בשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 175% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 25% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).
  • בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 50% מהשכר הרגיל, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 200% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).
דוגמה
 • עובד שעתי עבד במהלך השבוע 42 שעות וחזר לעבוד במוצאי שבת משעה 18:00 עד 22:00.
 • מכיוון שכבר עבד שבוע מלא, הוא זכאי לגמול בגין 4 השעות הנוספות שעבד בשבת ובנוסף לגמול בגין העבודה במנוחה השבועית.
 • העובד יקבל עבור השעתיים הראשונות לעבודתו ביום שבת תשלום בשיעור 175% משכרו הרגיל ועבור השעתיים שאחריהן תשלום בשיעור 200% משכרו הרגיל.

הפרשות לביטוח פנסיוני

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים