הקדמה:

זוגות ללא ילדים עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה
כדי לקבל את הסיוע יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה
לפירוט סכומי הסיוע החודשי ראו "מבחן הכנסות" באתר משרד הבינוי והשיכון


זוגות ללא ילדים העונים על התנאים שיפורטו בהמשך זכאים לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.

 • גובה הסיוע משתנה בהתאם להגדרת הישוב:
  • ישובים גדולים מוגדרים כערים, או ישובים שאינם ערים, אך מספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב לפחות 30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי והם מהווים לפחות 5% ממשקי הבית.
  • ישובים קטנים מוגדרים כישובים שיש בהם פחות מ-1,000 תושבים, או ישובים שאינם ערים ומספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב פחות מ-30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי או שמספר השוכרים היה פחות מ-5% ממשקי הבית.

מי זכאי?

 • זוגות שעונים על 4 התנאים הבאים:
  1. הם נשואים על-פי משרד הפנים או ידועים בציבור, כולל בני/בנות זוג מאותו מין.
  2. שני בני הזוג עונים על הגדרת חסרי דירה.
  3. הם ממצים את כושר ההשתכרות שלהם.
  4. הם עומדים במבחן ההכנסה בהתאם לסכומים שיצוינו בטבלה בהמשך.
 • זכאויות נוספות נקבעות לזוגות (עם או בלי ילדים) שעונים על תנאי זכאות אחרים (למשל מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי). לפירוט אוכלוסיות הזכאים השונות ראו סיוע בשכר דירה.
 • אם המבקשת הראשית של הסיוע נמצאת בהיריון בחודש חמישי (שבוע 22) ומעלה, ההיריון ייחשב כילד.

סכומי הסיוע בשכר דירה (נכון ל-2023)

הכנסה חודשית ברוטו של המשפחה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
עד 5,050 ₪ ישוב גדול: 780 ₪
ישוב קטן: 550 ₪
ישוב גדול: 850 ₪
ישוב קטן: 600 ₪
מ-5,051 ₪ ועד 6,313 ₪ ישוב גדול: 490 ₪
ישוב קטן: 340 ₪
ישוב גדול: 540 ₪
ישוב קטן: 380 ₪

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים

 • אם בבעלות בני הזוג (או בבעלותו של אחד מהם) היתה דירה לפני הנישואין, והיא נמכרה או הועברה ללא תמורה לפני הנישואין, שני בני הזוג ייחשבו כמי שהיתה בבעלותם דירה.
 • ככלל, במקרה כזה אין זכאות לסיוע בשכר דירה, אולם בני הזוג יכולים להגיש בקשה לוועדת חריגים במשרד הבינוי והשיכון, שאולי תאשר את הסיוע למרות זאת.
 • למידע נוסף על הגשת בקשה לוועדת החריגים, ראו ערעור על החלטה של משרד הבינוי והשיכון בנושא סיוע בשכר דירה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים