הקדמה:

המדינה מסייעת לאמהות המקבלות דמי אבטלה במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהן בהתאם למבחן הכנסות
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או במשפחתונים מוכרים


בכדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

  • הסיוע ניתן לאוכלוסיות שונות וביניהן אמהות המקבלות דמי אבטלה.
  • לפרטים ומידע כללי על הזכות ראו השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים.
  • הזכאות מותנית במבחן הכנסות. הכנסת האם תחושב על-פי גובה דמי האבטלה ודרגת ההשתתפות שתיקבע תהיה בתוקף עד לסיום תקופת האבטלה.
  • עם סיום תקופת האבטלה, תיקבע לאם דרגה 12 (ללא סבסוד מהמדינה), אלא אם תמציא אישורים עדכניים לצורך בחינת המשך זכאותה.

מי זכאי?

טיפ

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים