מבוטחים שחולים במחלות שיפורטו בהמשך, פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור תרופות ושירותים שונים בקופות החולים
על החולה לוודא במרפאה שפרטי מחלתו מעודכנים במחשב
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות


חולים במחלות שהוגדרו על-ידי משרד הבריאות כמחלות קשות (ראו פירוט בהמשך), פטורים מתשלום השתתפות עצמית בקופות החולים עבור תרופות, בהתאם לכללי הקופה המבטחת, ועבור שירותים רפואיים במסגרת סל הבריאות.

 • אם יש צורך בטופס התחייבות (טופס 17), החולה יהיה פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור הנפקת הטופס.

שירותים שניתן עבורם פטור

 • רופא שניוני: רופא מומחה, כולל פסיכיאטר, שאינו רופא ראשוני (ראו בהמשך), וכמו כן דיאטניות ופודיאטורים.
  • רופאים ראשוניים הם רופאים כלליים (שאינם מומחים) ורופאים מומחים ברפואת משפחה, רפואת ילדים, רפואה פנימית וגינקולוגיה. הביקור אצל רופא ראשוני הוא ללא תשלום השתתפות עצמית.
 • מרפאות חוץ: מרפאות הפועלות במסגרת בתי חולים כלליים (כולל מרפאות בריאות הנפש בבתי חולים כלליים).
 • מכונים:
  • מכוני הדמיה: מכוני רנטגן, אולטראסאונד, רפואה גרעינית, טומוגרפיה ממוחשבת (CT), אקוקרדיוגרפיה, MRI.
  • מכוני אבחון: EEG ,EMG, אודיומטריה, ארגומטריה.
  • מכון לגסטרואנטרולוגיה ומכון להפרעות בשינה.
 • למידע נוסף לגבי השירותים הרפואיים, ראו באתר משרד הבריאות.

תרופות

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי, כל עוד החולה מוגדר בקופת החולים כ"חולה במחלה קשה".
 • ברוב המקרים, הגדרת חולה כ"חולה במחלה קשה" תהיה בתוקף למשך 3-2 שנים מהיום שהוגדר כך לראשונה בקופת החולים, בהתאם לנהלי הקופה.
 • לאחר אותן 3-2 שנים, יש צורך לחדש את תוקף ההגדרה של החולה כחולה במחלה קשה, כדי להמשיך ולקבל את הזכות.
 • באחריות קופות החולים לעדכן את החולה לקראת המועד בו פגה הגדרתו כחולה במחלה קשה, כדי שיוכל לבקש מהרופא הארכה של ההגדרה.
 • בחלק מקופות החולים קיימת מערכת ממוחשבת אשר מאריכה את ההגדרה באופן אוטומטי בהתאם לקריטריונים שקבעה קופת החולים (אבחנות, תרופות וכדומה), אך בחלק מקופות החולים יש צורך לפנות בבקשה להארכת ההגדרה, ויש לפנות לקופת החולים לבירור ההליך.
 • בכל מקרה, אם מצאה קופת החולים כי המבוטח אינו זכאי להארכת הגדרתו כחולה במחלה קשה, חובתה ליידע אותו בכתב, ולאפשר לו לפנות לרופא המשפחה או למוקד קופת החולים אם לדעתו הוא עדיין זכאי להיות מוגדר כחולה במחלה קשה.
שימו לב
באחריות המבוטח לוודא כי פרטי מחלתו או מצבו הרפואי מעודכנים במערכת קופת החולים באמצעות קוד מחלה קשה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים