הקדמה:

עובד שקיבל בעת פיטוריו או התפטרותו תשלום "חלף הודעה מוקדמת" זכאי לפטור ממס הכנסה על התשלום, אם הוא עונה על התנאים שיפורטו בהמשך
הפטור יינתן על הסכום במלואו, בתנאי שגובה הסכום בצירוף שאר הסכומים המשולמים בפועל לעובד עקב סיום עבודתו (כמו פיצויי פיטורים, מענק פרישה, פדיון ימי מחלה וכיו"ב) אינו עולה על תקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-13,310 ₪ כפול מספר שנות העבודה
אם שיעור הסכומים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו עולה על התקרה שצוינה, יינתן הפטור עד התקרה, ושאר הסכום יחויב במס הכנסה
אם השכר האחרון של העובד נמוך מ-13,310 ₪, ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה


ככלל, כספים המשולמים לעובד מחויבים במס הכנסה, המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים סכומים אלה בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).

  • ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על תשלום "חלף הודעה מוקדמת" אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
    1. גובה התשלום בצירוף סכומים אחרים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו (כמו פיצוי הפיטורים המשולמים לעובד בפועל ולא נשארים בקופת הגמל, פדיון ימי מחלה, מענק פרישה וכיו"ב) אינו עולה על שכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה (לפי השכר האחרון).
    2. גובה כל הסכומים המשולמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו אינו עובר את התקרה העומדת על 13,310 ₪ (נכון ל-2023) לכל שנת עבודה.
  • אם הסכומים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו נמוכים מהתקרה (13,310 ₪ X‏ שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 13,310 ₪ לכל שנה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • פקיד השומה שקיבל לידיו את טופס 161 של המעסיק, יעביר הנחיות באשר לאופן המיסוי אל המעסיק ואל החברה המנהלת את קופת הגמל שבה נמצאים הכספים.
  • המעסיק או החברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את המס במקור מכל סכום שעולה על התקרה ושמועבר לידי העובד.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים