ביטוח רפואי לחסיד אומות העולם (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חסיד אומות העולם זכאי לביטוח רפואי ללא תשלום דמי ביטוח בריאות

על פי חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, חסיד אומות העולם המתגורר בישראל, זכאי לקבל ללא תשלום שירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

בטלפון 02-6463217, בימים א', ג', ה', בין השעות 15:00 - 13:00.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות