על הקופה לא חלה חובה לספק למבוטח תרופה ספציפית שיוצרה על ידי יצרן ספציפי, אלא רק תרופה בעלת חומר פעיל זהה
מבוטח יכול לטעון כי על הקופה חלה חובה להמשיך ולספק לו את התרופה האתית הקודמת מכוח שיקול דעת רפואי ומכוח עיקרון הרצף הטיפולי
אם הרופא לא הורה מפורשות במרשם על הספקת התרופה האתית למטופל, רשאי הרוקח לספק למבוטח את התרופה הגנרית, אפילו אם התרופה האתית צויינה במרשם


תרופה אתית, היא תרופה המקורית שפותחה על ידי היצרן ומוגנת באמצעות פטנט.

  • לאחר שפגה הגנת הפטנט שניתנה לתרופה האתית, יכולים יצרני תרופות אחרים לייצר העתקים של התרופה האתית.
  • העתקים אלה נקראים תרופות גנריות והם זולים יותר מתרופת המקור. החומר הפעיל בתרופה הגנרית ובתרופה האתית זהה.
  • במקרה שבו תרופה נכללת בסל, על הקופה לא חלה חובה לספק למבוטח דווקא את התרופה האתית הספציפית שיוצרה על ידי יצרן ספציפי, אלא רק תרופה בעלת חומר פעיל זהה.
  • על-פי סעיף 27 לפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981, אם הרופא לא הורה מפורשות במרשם על הספקת התרופה האתית למטופל, רשאי הרוקח לספק למבוטח את התרופה הגנרית, אפילו אם התרופה האתית צויינה במרשם.
  • ביטוי לכך ניתן למצוא על גבי חלק ממרשמי קופות החולים שבהם מצוין כי הרוקח רשאי לספק למבוטח תרופה גנרית, במקום תרופת המקור.
  • קיימים מקרים שבהם מבוטחים מתלוננים על הבדלים בין התרופה הגנרית לתרופה האתית. במקרה כזה, אם המבוטח נטל תרופה אתית מסוימת, והקופה הפסיקה לספק למבוטחיה תרופה זו ועתה היא מספקת להם תרופה גנרית, בפני המבוטח עומדת האפשרות לטעון כי על הקופה חלה חובה להמשיך ולספק לו את התרופה האתית הקודמת מכוח שיקול דעת רפואי ומכוח עיקרון הרצף הטיפולי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • בין קופות החולים יתכנו הבדלים באשר לסוג התרופה המסופקת על ידי הקופה. לפיכך, מבוטח המעוניין בתרופה אתית יכול לבדוק האם זו מסופקת למבוטחים על ידי קופה אחרת. במקרה כזה יוכל לבחור המבוטח לעבור לקופת החולים האחרת המספקת את התרופה האתית שבה הוא חפץ.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות