עובדת זרה שילדה בישראל 3 ילדים או יותר באותה לידה זכאית לקצבת לידה למשך 9 חודשים בדומה ליולדות ישראליות
קצבת לידה משולמת בנוסף למענק הלידה ולקצבאות אחרות (דמי לידה, קצבת ילדים וכו')
הקצבה תשולם ליולדת בתנאי שהיא או בן זוגה מועסקים בישראל לפחות 6 חודשים, אם בתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים 3 ילדים לפחות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


קצבת לידה היא קצבה מיוחדת המשולמת ליולדות שילדו לפחות 3 ילדים בלידה אחת.

 • הקצבה משולמת גם לעובדת זרה שילדה בישראל 3 ילדים או יותר בלידה אחת, אם היא או בן זוגה מועסקים לפחות 6 חודשים בישראל.
 • קצבת הלידה תשולם בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים 3 ילדים לפחות.
  • עבור החודש הראשון שלאחר חודש הלידה, תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום מיום הלידה.
  • עבור כל אחד מהחודשים שלאחר מכן תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב-1 באותו חודש.
 • לפי החוק, הקצבה משולמת במשך 9 חודשים החל מחודש שלאחר הלידה. בפועל המוסד לביטוח לאומי משלם את הקצבה במשך תקופה ארוכה יותר של עד 20 חודשים.

סכום הקצבה (נכון ל-2024)

 • סכום הקצבה משתנה בהתאם למספר הילדים ולגילם.
 • להלן סכומי הקצבה, נכון ל-2024 (לשיעורי הקצבה בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי).

קצבת לידה לשלישיה

קצבת לידה לרביעיה

קצבת לידה לחמישיה

מי זכאי?

 • עובדת זרה העונה על כל התנאים הבאים:
  1. היא או בן זוגה מועסקים בישראל לפחות 6 חודשים.
  2. היא ילדה בלידה אחת 3 ילדים או יותר.
  3. הלידה התרחשה בישראל.
  4. בתום 30 ימים מיום הלידה היו בחיים 3 ילדים לפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • לידה שבוצעה בבית החולים -
  • קצבת הלידה משולמת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.
  • התשלום מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים, בתום 30 ימים מיום הלידה.
  • בלידה ראשונה היולדת תמסור לבית החולים את פרטי הבנק שברצונה לקבל בו את מענק הלידה וקצבת הלידה.
 • אם הלידה התבצעה שלא בבית החולים (למשל, יולדת שילדה בבית), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת קצבת לידה.

חשוב לדעת

 • קצבת לידה משולמת בנוסף למענק הלידה ולקצבאות אחרות (כמו דמי לידה, קצבת ילדים וכו').
 • חוק הביטוח הלאומי קובע כי קצבת הלידה תשולם במשך 9 חודשים, אולם בפועל המוסד לביטוח לאומי משלם את הקצבה במשך 20 חודשים.
 • סכומי הקצבה משתנים, ועשויים לרדת לקראת סוף התקופה.
 • עובדת זרה שילדה מחוץ לישראל אינה זכאית לקצבת לידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים