במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך, תושב חוזר עשוי להיות זכאי לקצבת נכות כללית גם אם אי הכושר שלו נוצר בתקופה שלא היה תושב ישראל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


קצבת נכות כללית משולמת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% לפחות.

 • אחד מתנאי הזכאות לקצבה הוא שאי-הכושר נוצר למבוטח בהיותו תושב ישראל.
 • לכן, ככלל, תושב חוזר יהיה זכאי לקצבה רק אם אי-הכושר נגרם לו בהיותו תושב ישראל.
 • עם זאת, במקרים שיפורטו בהמשך תושב חוזר עשוי להיות זכאי לקצבה גם אם אי הכושר שלו נגרם בתקופה שלא היה תושב ישראל.
 • לפרטים על כל תנאי הזכאות לקצבה, ראו קצבת נכות כללית.

מי זכאי?

 1. הוא הגיע לגיל 18 כשהיה תושב ישראל ונכה.
 2. הליקוי שבגללו נוצר אי-הכושר נגרם לו כשהיה קטין (מתחת לגיל 18) תושב ישראל.
 • תושב חוזר שתביעתו לקצבת נכות נדחתה כי אי הכושר נוצר כשלא היה תושב ישראל יהיה זכאי אם לאחר דחיית התביעה הוא התחיל לעבוד, והכנסותיו מהעבודה עלו על 5,641 ₪ לחודש (נכון ל-2024) במשך 6 חודשים רצופים או 12 חודשים לא-רצופים מתוך 24 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הגיש תביעה חוזרת.
 • תושב חוזר שאחרי חזרתו לארץ התווספו לו ליקויים חדשים או חלה החמרה משמעותית בליקויים שכבר היו קיימים אצלו, יהיה זכאי אם יענה על שני התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • למידע כללי על הגשת התביעה ראו הגשת תביעה לקצבת נכות כללית.
 • אם מדובר בתושב חוזר שאחרי חזרתו התווספו לו ליקויים חדשים או חלה החמרה משמעותית בליקויים שכבר היו קיימים:
  • עליו להמציא כל מסמך רפואי שיכול לאשר את מועד תחילת הליקוי הרפואי החדש או ההחמרה.
  • הקצבה תשולם לזכאי בדרגה התואמת את מצבו הכללי, ולא רק את הליקויים שנוצרו לאחר חזרתו.
 • מי שנוצר לו אי-כושר בזמן שהיה תושב ישראל, ובתקופה שלא היה תושב ישראל חלה החמרה בנכותו הרפואית או בדרגת אי הכושר שלו, יהיה זכאי לקצבת נכות לפי דרגת אי-הכושר התואמת את מצבו הנוכחי.
 • לתיאור כלל התהליך לקבלת הקצבה ראו בתרשים הבא:
קביעת דרגת אי כושר
וקבלת תשובה בדואר
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הקצבה
וכן מידע על ההטבות הנלוות לקצבה
תוכלו גם
לבקש בדיקה מחדש (אם חל שיפור מהותי במצבכם הרפואי, הביטוח הלאומי גם רשאי ליזום בדיקה זו)
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים