הקדמה:

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם
הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד (הכנסות שלא מעבודה אינן משפיעות על הקצבה הבסיסית, אלא רק על תוספת תלויים)
דף זה מפרט לגבי המשך קבלת קצבת נכות בשיעור של 74% למי שהחלו לעבוד
לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה, ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
למידע הרלוונטי לבעלי דרגת אי כושר של 74% שהחלו לעבוד, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


סרטון המוסד לביטוח לאומי בנושא חוק לרון

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.

מי זכאי?

מקבלי תוספת עבור בני זוג וילדים המשתכרים 2,216 ש"ח ומעלה

דוגמה
 • אישה נשואה וללא ילדים מקבלת קצבת נכות בשיעור 74%.
 • בעלה משתכר פחות מ-6,014 ש"ח ולכן היא זכאית ל-74% תוספת עבורו.
 • סכום הקצבה + התוספת עבור בן הזוג: 3,124 ש"ח.
 • האישה החלה לעבוד ולהשתכר 3,000 ש"ח ברוטו בחודש.
 • היא תקבל כעת את קצבת הנכות + תוספת מוגדלת ל-100% עבור בן הזוג (310 ש"ח נוספים), כלומר סכום הקצבה עם התוספת יהיה 3,434 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיה מהמשכורת + קצבת הנכות יהיה 6,434 ש"ח.

מקבלי קצבת נכות בשיעור 74% שמשתכרים עד 7,448 ש"ח

דוגמה
 • גבר נשוי מקבל קצבת נכות לפי דרגה של 74%, בסך 2,242 ש"ח (אשתו משתכרת מעל 6,014 ש"ח ולכן הוא אינו זכאי לתוספת עבורה ומקבל קצבה "ליחיד").
 • הוא החל לעבוד ולהשתכר 6,000 ש"ח ברוטו לחודש.
 • לאחר שהחל לעבוד, עדיין תשולם לו קצבת נכות באותו סכום: 2,242 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיו ממשכורת + קצבה יהיה כעת 8,242 ש"ח (2,242 + 6,000).

מקבלי קצבת נכות בשיעור 74% שמשתכרים מעל 7,448 ש"ח

 • יחיד/ה (מי שאין בו תלויים) שמשתכר/ת בין 7,449 ש"ח ל-11,500 ש"ח:
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 221 ש"ח ל-1,959 ש"ח, בחלוקה ל-8 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 11,500 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + ילד שמשתכר/ת בין 7,449 ש"ח ל-12,500 ש"ח:
  • שיעור תוספת התלויים שהוא מקבל יוגדל מ-74% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 221 ש"ח ל-2,559 ש"ח, בחלוקה ל-10 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 12,500 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + 2 ילדים ומעלה שמשתכר/ת בין 7,449 ש"ח ל-14,000 ש"ח:
  • שיעור תוספת התלויים שהוא מקבל יוגדל מ-74% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 221 ש"ח ל-3,459 ש"ח, בחלוקה ל-13 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 14,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + בת/בן זוג (המזכה בתוספת תלויים) שמשתכר/ת בין 7,449 ש"ח ל-13,500 ש"ח:
  • שיעור תוספת התלויים שהוא מקבל יוגדל מ-74% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 221 ש"ח ל-3,159 ש"ח, בחלוקה ל-12 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 13,500 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + בת/בן זוג וילד (המזכים בתוספת תלויים) שמשתכר/ת בין 7,449 ש"ח ל-15,000 ש"ח:
  • שיעור תוספת התלויים שהוא מקבל יוגדל מ-74% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 221 ש"ח ל-4,059 ש"ח, בחלוקה ל-14 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 15,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
 • יחיד/ה + בת/בן זוג ו-2 ילדים ומעלה (המזכים בתוספת תלויים) שמשתכר/ת בין 7,449 ש"ח ל-16,000 ש"ח:
  • שיעור תוספת התלויים שהוא מקבל יוגדל מ-74% ל-100%.
  • מקצבת הנכות שלו יופחת סכום שבין 221 ש"ח ל-4,659 ש"ח, בחלוקה ל-15 דרגות.
  • אם ישתכר מעל 16,000 ש"ח לא יהיה זכאי יותר לקצבה.
דוגמה
 • רווקה מקבלת קצבת נכות לפי דרגה של 74%, בסך 2,242 ש"ח.
 • היא החלה לעבוד ולהשתכר 7,800 ש"ח ברוטו לחודש.
 • היא תקבל כעת קצבת נכות בסך 2,021 ש"ח (2,242 ש"ח פחות 221 ש"ח, בהתאם למדרגת השכר).
 • סך כל הכנסותיה מהמשכורת + הקצבה יהיה כעת 9,821 ש"ח (7,800 + 2,021).
דוגמה
 • גבר נשוי עם 3 ילדים שאשתו אינה עובדת קיבל קצבת נכות לפי דרגה של 74%, בסך 4,536 ש"ח (2,242 ש"ח קצבה בסיסית + 74% תוספת עבור בת זוג ו-2 ילדים).
 • הוא החל לעבוד ולהשתכר 8,400 ש"ח ברוטו לחודש.
 • הוא יקבל כעת קצבת נכות בסך 4,921 ש"ח (סכום קצבת הנכות הבסיסית + התוספת למשפחה שהוגדלה ל-100%, פחות 421 ש"ח).
 • סך כל הכנסותיו ממשכורת + קצבה יהיה 13,321 ש"ח בחודש.

ריכוז הדוגמאות

מצב משפחתי קצבת נכות לפני התחלת עבודה הכנסה (ברוטו) מעבודה בש"ח גובה הקצבה בש"ח לאחר התחלת העבודה סכום שכר + קצבה בש"ח השינוי בקצבה
יחידה + בן זוג 3,124 3,000 3,434 6,434 לקצבה נוספים 310 ש"ח (הגדלה ל-100% בתוספת עבור בן הזוג)
יחיד (עם בת זוג שאינה מזכה בתוספת) 2,242 6,000 2,242 8,242 הקצבה נותרת ללא שינוי
יחידה 2,242 7,800 2,021 9,821 הפחתה של 221 ש"ח מהקצבה בהתאם למדרגת השכר
יחיד + בת זוג ו-3 ילדים (2 ילדים ומעלה) 4,536 8,400 4,921 13,321 לקצבה נוספים 385 ש"ח (הוספה של 806 ש"ח בעקבות הגדלה ל-100% בתוספת למשפחה, והפחתה של 421 ש"ח בהתאם למדרגת השכר)


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים