מוסדות להשכלה גבוהה חייבים להעניק שירותי תמיכה לסטודנטים עם מוגבלויות


  • אדם עם מוגבלות מוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כאדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
  • לפי חוק זה, מוסד להשכלה גבוהה חייב להעניק שירותי סיוע ותמיכה לסטודנטים עם מוגבלויות בעת לימודים אקדמיים וזאת במסגרת חובתו להנגיש שירות השכלה.
  • דוגמה לשירות כזה ראו בערך שירותי תמיכה לסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • שירותי התמיכה יינתנו בהתאם לנוהלי מוסד הלימוד.
  • מומלץ לפנות לדיקן הסטודנטים במוסד לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

חשוב לדעת

  • מוסד להשכלה גבוהה חייב גם להנגיש פיזית את התשתיות במוסד עבור אנשים עם מוגבלות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אגודת החרשים בישראל אתר שד' יד לבנים 13 יד אליהו תל-אביב 03-7303355
מעגלי שמע
עמותת עלה אתר 02-5882155

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים