אסור להעסיק בני נוער יותר מ-8 שעות ביום ויותר מ-40 שעות בשבוע
במקומות בהם עובדים 5 ימים בשבוע ניתן להעסיק צעירים בגילאי 16 - 18 עד 9 שעות ביום, אך לא יותר מ-40 שעות בשבוע
אין להעסיק נוער בעבודת לילה, מלבד להחרגות חלקיות (ראו איסור העסקת נוער בעבודת לילה)
ביום שלפני יום המנוחה השבועית שלהם או לפני יום חג שבו לא עובדים, אין להעסיק בני נוער יותר מ-7 שעות
למידע נוסף ראו זכויות בני נוער עובדים באתר משרד העבודה


חוק עבודת הנוער קובע את משך הזמן שבו ניתן להעסיק בני נוער (מספר שעות העבודה ביום ובשבוע).

 • אסור להעסיק נער (מתחת לגיל 18) יותר מ-8 שעות עבודה ליום ויותר מ-40 שעות עבודה בשבוע.
 • למרות זאת, במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע, מותר להעסיק צעיר (בגילאי 16 - 18) עד 9 שעות ליום עבודה, בתנאי שלא יעבוד יותר מ-40 שעות בשבוע.
 • ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, אסור להעסיק את הנער יותר מ-7 שעות עבודה (ביום המנוחה השבועית עצמו אסור להעסיק בני נוער).

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

ילדים מתחת לגיל 16

 • לא יועסקו יותר מ-8 שעות ביום רגיל.
 • לא יועסקו יותר מ-7 שעות ביום שלפני יום המנוחה השבועי וביום שלפני יום חג שבו אין הם עובדים.
 • לא יועסקו יותר מ-40 שעות בשבוע.

צעירים בגילאי 16 - 18

 • לא יועסקו יותר מ-9 שעות ביום עבודה במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע, ולא יותר מ-8 שעות ביום במקומות העבודה האחרים.
 • לא יועסקו יותר מ-7 שעות ביום שלפני יום המנוחה השבועי וביום שלפני יום חג שבו הם לא עובדים.
 • לא יועסקו יותר מ-40 שעות בשבוע.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם המעסיק מפר את הזכות ודורש מהנער לעבוד מעבר למכסת השעות היומית או השבועית המותרת, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
  • הגשת תלונה אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • הגשת תלונה לטלמסר של שירות התעסוקה בטלפון 1-800-354-354.
  • פנייה להסתדרות הנוער העובד והלומד, בטלמסר 054-4001100 או *1121 מכל מכשיר טלפון, או באמצעות טופס פנייה מקוון.
 • מי שהעסיק בני נוער מעבר לשעות העבודה כאמור צפוי לקנס בשיעור של 19,880 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-39,770 ₪ על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים