הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20%-49%, כאשר לפחות 20% הם עקב פגיעת ראש או פגיעה נפשית, עשויים להיות זכאים לתגמול מיוחד (תג"מ 6) אם הם אינם מסוגלים לעבוד למחייתם בשל הנכות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מסייע באמצעות תשלומים מיוחדים לנכים אשר עקב נכותם המוכרת מפגיעת האיבה או עקב נתוניהם האישיים (גיל, מצב רפואי שאינו קשור לפגיעת איבה, השכלה, נסיון תעסוקתי וכו') אין להם הכנסה מספקת למחייה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה העונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20%-49%, כאשר לפחות 20% הם עקב פגיעת ראש או פגיעה נפשית.
  2. הם טרם הגיעו לגיל פרישה.
  3. הם איבדו את הכושר להשתכר והכנסותיהם מכל מקור שהוא (לא כולל תגמולים על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה) אינן עולות על 4,938 ש"ח, נכון ל-2022.
  4. על-פי אבחנה רפואית הם אינם מסוגלים לעבוד למחייתם בגלל הנכות שהוכרה להם.
  5. הוכח שנעשו ניסיונות לשקמם, ללא הצלחה.

תהליך מימוש הזכות

שיעורי התגמול (נכון ל-01.01.2021)

שיעור התגמול לרווקים שיעור התגמול לנשואים ללא ילדים שיעור התגמול לנשואים עם ילדים מתחת לגיל 21
5,552.12 ש"ח 6,169.53 ש"ח 7,912 ש"ח

ניכויים מסכום התגמול

 • מסכום התגמול תנוכה כל הכנסה מקצבה או גמלה המשולמת על-פי הסכם או חוק אחר.
 • על הכנסה נוספת שמקורה מעבודה של נפגע/ת האיבה ינוכה מהתגמול הסכום העולה על 2,469 ש"ח, נכון ל-2022.

הטבות נוספות

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים