הקדמה:

נפגע פעולת איבה שהוא נכה בדרגת נכות של לפחות 20% עשוי להיות זכאי לתגמול מיוחד
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מסייע באמצעות תשלומים מיוחדים לנכים אשר עקב נכותם המוכרת מפגיעת האיבה או עקב נתוניהם האישיים (גיל, מצב רפואי שאינו קשור לפגיעת איבה, השכלה, נסיון תעסוקתי וכו') אין להם הכנסה מספקת למחייה.

מי זכאי?

 • לתגמול מיוחד זכאי נפגע פעולת איבה העונה על כל התנאים הבאים יחד:
  1. הוא נכה שדרגת נכותו הזמנית או הקבועה אינה פחותה מ-20% והיא בתוקף לעוד שנה אחת לפחות, או שהוא נכה בדרגת נכות 19%-10% בתנאי שדרגת נכות זו נקבעה לפני 01.01.1996;
  2. גילו בעת הגשת הבקשה הראשונה מעל 18 שנה אך אינו עולה על 67 שנה;
  3. הוא אינו מסוגל להשתכר למחייתו בשל נכותו המוכרת עקב פגיעת האיבה או בשל שילוב בין נכותו המוכרת לבין נתוניו האישיים;
  4. הכנסותיו מכל מקור שהוא אינן עולות על סכום "הכנסה כדי מחייה";
  5. ועדה מיוחדת קבעה כי בסמוך לפגיעתו לא ניתן היה לשקמו.

תהליך מימוש הזכות

 • נכה המבקש לקבל תגמול מיוחד ימלא טופס תביעה.
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. אישורים על הכנסה ממשכורת או מקצבה משלושת החודשים האחרונים (3 תלושי שכר אחרונים);
 2. במקרה של עצמאי או בעל עסק יש לצרף אישור פקיד שומה על הכנסות.

שיעורי התגמול

 • תגמול מיוחד ברמה 05 - נכה שדרגת נכותו הנה בשיעור 20%-39%.
 • תגמול מיוחד ברמה 06 -
  • נכה שדרגת נכותו הנה בשיעור 40%-100% בכל סוגי הפגיעה.
  • נכה המוכר על פגיעה נפשית או פגיעת ראש שדרגת נכותו הכוללת הנה בשיעור 20%-39%, בתנאי שהנכות שנקבעה לו בשל הפגיעה הנפשית או פגיעת הראש אינה פחותה מ-10%.
דרגת הנכות שיעור התגמול לרווק ללא ילדים שיעור התגמול לנשוי ללא ילדים שיעור התגמול לנכה עם ילדים
10% - 39% למי שנקבעה לו דרגת נכות לפני 01.01.1996 4,811.23 ש"ח (החל מיום 01.12.2013) 5,341.74 ש"ח (החל מיום 01.12.2013) 6,846.39 ש"ח (החל מיום 01.12.2013)
20% - 39% למי שנקבעה לו דרגת נכות החל מ-01.01.1996 4,811.23 ש"ח (החל מיום 01.12.2013) 5,341.74 ש"ח (החל מיום 01.12.2013) 6,846.39 ש"ח (החל מיום 01.12.2013)
40% - 100% 6,219.84 ש"ח (החל מיום 01.12.2013) 6,681.75 ש"ח (החל מיום 01.12.2013) 8,062.92 ש"ח (החל מיום 01.12.2013)

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים