נפגעי פעולת איבה עם נכות בשיעור 20%-49%, כאשר לפחות 20% נקבעו על פגיעת ראש או פגיעה נפשית, עשויים לקבל תגמול מיוחד (תג"מ 6) אם לא ניתן לשקם אותם בתחום התעסוקתי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מי שאין להם הכנסה מספקת למחייה בגלל נכות שהוכרה מפגיעת איבה עשויים לקבל תשלומים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20%-49%, כאשר לפחות 20% הם עקב פגיעת ראש או פגיעה נפשית.
  2. הם טרם הגיעו לגיל פרישה.
  3. לא ניתן לשקם אותם בתחום התעסוקתי.
  4. הכנסותיהם מעבודה או מעסק לא עולות על 11,870 ₪ נכון ל-2023.

תהליך מימוש הזכות

שיעורי התגמול (נכון ל-01.01.2023)

שיעור התגמול לרווקים שיעור התגמול לנשואים ללא ילדים שיעור התגמול לנשואים עם ילדים מתחת לגיל 21
5,970.2 ₪ 6,634.1 ₪ 8,507.9 ₪

ניכויים מסכום התגמול

 • למי שהכנסותיהם מעבודה או מעסק עולות על 5,571.75 ₪ (שכר המינימום) תקוזז מהתגמול מחצית מהסכום שעולה על 5,571.75 ₪.
 • חשוב לשים לב: בתקופה שבין 01.02.2022 ל-01.08.2023 לא יקוזזו סכומים מהכנסות שעולות על שכר המינימום.
דוגמה
 • מקבל תגמול מיוחד משתכר 7,571.75 ₪ בחודש.
 • הכנסותיו מהעבודה עולות ב-2,000 על 5,571.75 ולכן מסכום התגמול ינוכו לו 1,000 ₪ (מחצית מ-2,000).

הטבות נוספות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים