הקדמה:

תכנית הפירעון היא תכנית שמציע המנהל המיוחד לפירעון חובות החייב
אם התכנית מאושרת על ידי בית המשפט, יוכל החייב לקבל הפטר מותנה במעמד הכרזת פשיטת הרגל
תכנית פירעון רלוונטית רק לבקשות פשיטת רגל המוגשות על ידי חייבים מאז ספטמבר 2013

תכנית הפירעון היא תכנית שמגבש המנהל המיוחד אשר מונה במועד מתן צו כינוס הנכסים במסגרת הליך פשיטת הרגל.

חשוב לדעת

הרחבות ופרסומים