אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הקדמה:

תכנית הפירעון היא תכנית שמציע המנהל המיוחד לפירעון חובות החייב
אם התכנית מאושרת על ידי בית המשפט, יוכל החייב לקבל הפטר מותנה במעמד הכרזת פשיטת הרגל
תכנית פירעון רלוונטית רק לבקשות פשיטת רגל המוגשות על ידי חייבים מאז ספטמבר 2013

תכנית הפירעון היא תכנית שמגבש המנהל המיוחד אשר מונה במועד מתן צו כינוס הנכסים במסגרת הליך פשיטת הרגל.

 • את התכנית מגיש המנהל המיוחד לאישור בית המשפט לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל.
 • תכנית הפירעון מציעה מסגרת לפירעון חלקי של חובות החייב.
 • התכנית כוללת:
 • השיקולים בגיבוש התכנית:
  • יכולותיו הכלכליות של החייב, כפי שעלו בחקירתו.
  • גילו של החייב.
  • השכלתו, מקצועו וניסיונו המקצועי.
  • מצב משפחתי
  • הוצאות מחייתו ומחיית בני ביתו.
  • היקף החובות.
 • אם החייב מסכים לתכנית ובית המשפט מאשר אותה, יוכל החייב לקבל הפטר מותנה כבר בשלב הכרזת פשיטת הרגל.
 • ככלל, תכנית הפירעון תתפרש למשך כ-3 שנים, לאחריהן יקבל החייב הפטר סופי.
  • משך תכנית הפירעון עשוי להיות מוארך אם החייב לא יעמוד במועדי התשלומים שנקבעו בתכנית.
 • תכנית הפירעון עשויה לכלול תנאים לפיהם ההגבלות שהוטלו על החייב (עם מתן צו כינוס הנכסים ועם הכרזת פשיטת הרגל), יוסרו בהדרגה, וזאת בהתאם להחלטות בית משפט, הניתנות בשלבים שונים של ההליך.

חשוב לדעת

הרחבות ופרסומים