תשר למלצרים (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

תשר (טיפ) הוא תשלום הניתן למלצר ע"י לקוחות
תשר שנמסר ישירות למלצר מבלי שהוא עובר דרך קופת המעסיק, אינו נחשב לשכר, והמלצר יהיה זכאי בנוסף לתשר גם לתשלום שכר בגובה של שכר מינימום
בהתקיים תנאים מסויימים, עשוי התשר להיחשב לשכר, גם אם לא עבר דרך קופת המעסיק
אזהרה
שינוי בהלכה החל משנת 2019
החל משנת 2019, תשר (טיפ) בענף המסעדנות יהווה הכנסה של העסק וחלק משכר העבודה המשולם על ידי המעסיק למלצרים, גם אם התשר לא נירשם בקופת המעסיק או בתלוש השכר. לאור האמור לעיל, החל ממועד זה יש לנכות מהתשר את כל ניכויי החובה, כגון: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, הפרשות לביטוח פנסיוני וכו' והתשר ייחשב כשכר עבודה לצורך שכר המינימום ,לצורך הפרשות הסוציאליות המגיעות לעובד ולצורך קביעת שכרו של העובד במקרה שהעובד יהיה זכאי לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי . למידע נוסף ראו: תשר (טיפ) למלצר נחשב כחלק מהשכר של העובד, גם אם לא נרשם בקופה או בתלוש השכר
 • ככלל, תשר שנמסר ישירות למלצר מבלי שהוא עובר דרך קופת המעסיק, אינו נחשב לשכר, והמלצר יהיה זכאי בנוסף לתשר גם לתשלום שכר בגובה של שכר מינימום לפחות.
 • במקרים מסוימים עשוי התשר להיחשב לשכר, גם אם לא עבר דרך קופת המעסיק, בתנאי שמובטחים תנאים מסוימים, כגון:
  • רישום או מעקב אחר התשר המשולם לעובד,
  • הבטחה כי הסכום הכולל שיקבל המלצר משני המקורות (השכר הרגיל ותשלומי התשר) לא יהיה נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק,
  • הבטחה כי זכויותיו הסוציאליות של העובד יחושבו על בסיס ההכנסה משני המקורות ותשלומי מס מלאים מתוך השכר הכולל של המלצר משני המקורות (השכר הרגיל ותשלומי התשר).
  • לקריאת פסק הדין המנחה של בית הדין הארצי לעבודה.
 • יחד עם זאת ישנה פסיקה שהכירה בתשר כהכנסה מעבודה, אף אם לא בוצע לכך רישום בקופת המעסיק. מדובר במקרה שבו מלצרים הועסקו במשך זמן רב והשתכרו רק מתשרים (טיפים) ועם סיום עבודתם תבעו ממעסיקם תשלום שכר עבור כל תקופת העסקתם. בית הדין דחה את תביעתם, בין היתר בטענה שהם נוהגים בחוסר תום לב, לאחר שהשתכנע שהמלצרים קיבלו שכר מינימום על פי דין מהתשר ששולם להם מלקוחות המסעדה וכי הם הסכימו ואף ביקשו את שיטת התשלום הזו.לפרטים נוספים ראו בתעא (ת"א) 3215/10 ליאור יובל נ' המזרקה ניהול בית אוכל בע"מ.
 • תשר ששולם למלצר מבלי שעבר את קופת המעסיק, ייחשב כחלק משכר העבודה לצורך חישוב קצבת תלויים, שלה יהיו זכאים שאיריו. למידע נוסף ראו הכנסותיו של מלצר מתשרים נחשבות כהכנסה לצורך חישוב קצבת התלויים.
 • למרות זאת, תשר שמשולם למלצרים באולמות אירועים אינו נחשב לשכר ועל המעסיק לשלם להם את השכר המגיע להם בנוסף לטיפ שהם קיבלו (אם קיבלו).

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין