הקדמה:

לקרן פנסיה אסור לסרב לקבל אדם כעמית (חוסך) בקרן בשל מצבו הבריאותי
קרן פנסיה מכסה בדרך כלל במסגרת הכיסוי הביטוחי גם מקרה של מחלה קיימת
למרות זאת, קרן פנסיה רשאית לקבוע כי הכיסוי הביטוחי לא יחול על מחלות מסוימות
משמעות הדבר היא במקרים מסוימים לא יינתן למבוטח כיסוי ביטוחי אך הקרן חייבת לאפשר לו להצטרף ולנהל חיסכון פנסיוני שיעניק לו קצבת זיקנה פנסיונית לאחר גיל פרישה מעבודה


הערת עריכה
מבוסס על תכתובת עם המחלקה לחינוך פיננסי מיום 4.8.2014 (העברתי ל"keeper" ביום 7.9.2017 - המייל הוא מאת שחר מהמחלקה לחינוך פיננסי והתשובות כתובות על גבי דף רשמי של המחלקה. באתר "האוצר שלי" כתוב לרוב מקבלים את כל המצטרפים החדשים ללא קשר למצבם הבריאותי..." - שחר הבהירה שאסור להם לא לקבל
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 13.01.2015, 12:49 (IST)

לקרן פנסיה אסור לסרב לקבל אדם כעמית (חוסך) בקרן בשל מצבו הבריאותי.

  • עם זאת, מותר לקרן פנסיה להחריג מהביטוח מחלות מסוימות (כלומר לקבוע כי הכיסוי הביטוחי לא יחול במקרה של אובדן כושר עבודה או מוות כתוצאה מאותה מחלה) או לקבוע תנאים נוספים (כמו תמחור שונה) לצורך הכיסוי הביטוחי.
  • משמעות הדבר בפועל היא כי קרן פנסיה יכולה לסרב לקבל אדם לביטוח פנסיוני המכיל כיסוי ביטוחי, אך חייבת לאפשר לו להצטרף לקרן ולנהל בה חיסכון פנסיוני, שיאפשר לו בגיל פרישה מעבודה לקבל קצבת פנסיה חודשית. (הוא לא יוכל לקבל קצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות), ושאיריו לא יוכלו לקבל פנסיית שאירים אם ילך לעולמו לפני גיל פרישה).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

הערת עריכה
נראה שגם בקופת גמל אסור לסרב, וממילא לקופת הגמל אין אינטרס לאסור קבלת אדם, שהרי אין כיסוי ביטוחי בקופת גמל ולכן אין לה אינטרס לסרב לקבל אדם. ובכל זאת האם החוק אוסר גם עליה לסרב?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 29.12.2014, 18:23 (IST)
  • אדם שסובל ממחלה מסוימת לפני הצטרפותו לקרן הפנסיה, יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי גם עבור המחלה הקיימת (אם הקרן לא החריגה את המחלה מהביטוח), וזאת רק לאחר שיצבור וותק של חמש שנים בקרן. אם יאבד את כושר העבודה או חלילה ימות בשל מחלה זו במהלך חמש השנים הראשונות לחברותו בקרן, הוא ושאיריו לא יהיו זכאים לקצבה כלשהי. למידע נוסף ראו כיסוי ביטוחי למחלות קיימות במסגרת הפנסיה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.