אסור לפטר עובדות ועובדים ששכלו את ילדם או את בן/בת הזוג עקב שירות צבאי, וזאת במשך 5 שנים מיום הגיעם לגיל פרישה, אלא אם ועדת תעסוקה קבעה שהם אינם כשירים להמשיך ולעבוד לאחר גיל פרישה
ההגנה מפני הפיטורים ניתנת רק למי שעבדו אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני הגיעם לגיל פרישה
מי שפוטרו מעבודתם לפני גיל פרישה יהיו זכאים להמשיך בעבודתם לאחר גיל פרישה אם יוכיחו שפיטוריהם סמוך לגיל הפרישה נעשו במטרה להימנע מהעסקתם לאחר גיל זה
אמהות שכולות העומדות בכל תנאי הזכאות, רשאיות להמשיך בעבודתן עד גיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבן לפרוש מהעבודה עקב גילן


אסור לפטר עובדות ועובדים שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי ואלמנות ואלמנים של חללי צה"ל, במשך 5 שנים מיום הגיעם לגיל פרישה (גיל 65-62 לנשים כמפורט בטבלה ו-67 לגברים), אלא אם ועדת תעסוקה קבעה שהם אינם כשירים להמשיך ולעבוד לאחר גיל פרישה.

 • ההגנה מפני הפיטורים ניתנת רק למי שעבדו אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני הגיעם לגיל פרישה.
 • עובדים שפוטרו מעבודתם לפני גיל פרישה זכאים להמשיך בעבודה לאחר גיל פרישה, בתנאי שיוכיחו כי פוטרו סמוך לגיל הפרישה כדי להימנע מהעסקתם לאחר גיל זה.
 • חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), תשע"ח-2017 האריך החל משנת 2018 ולמשך 6 שנים את גיל פרישת החובה מהעבודה של הורה שילדו נפטר לגיל 71. למידע נוסף ראו גיל פרישת חובה מהעבודה להורה שילדו נפטר.
 • לאור האמור בסעיף 33 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, וחוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) בנושא גיל פרישת החובה:
  • אלמנה שבן זוגה נפטר עקב שירותו הצבאי, שהגיעה לגיל פרישה (גיל 65-62 לנשים כמפורט בטבלה), ועומדת בכל תנאי הזכאות כמפורט בהמשך, רשאית (אך אינה חייבת) להמשיך בעבודתה במשך 5 שנים לאחר גיל פרישה (עד גיל 70-67 בהתאם לגיל הפרישה שלה) אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרת.
  • אלמן שבת זוגתו נפטרה עקב שירותו הצבאי ואב שכול שילדו נפטר עקב שירותו הצבאי, שהגיע לגיל פרישה (67) ועומד בכל תנאי הזכאות כמפורט בהמשך, רשאי (אך אינו חייב) להמשיך בעבודתו במשך 5 שנים לאחר גיל הפרישה עד גיל 72, אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרת.
 • אם שכולה שילדה נפטר עקב שירותו הצבאי, שהגיעה לגיל פרישה ועומדת בכל תנאי הזכאות כמפורט בהמשך, רשאית (אך אינה חייבת) להמשיך בעבודתה במשך 5 שנים לאחר גיל הפרישה , עד גיל 70-67 בהתאם לגיל הפרישה שלה, אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרת. לאחר מכן היא רשאית להמשיך את עבודתה עד לגיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבה לפרוש מעבודתה בשל גילה, בתנאי שהיא עומדת בתנאי הזכאות.

מי זכאי?

 • עובדים ועובדות שהגיעו לגיל פרישה (גיל 65-62 לנשים כמפורט בטבלה ו-67 לגברים) ועונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם שכלו עקב שירות צבאי בן/בת זוג (מנישואים או ידועים בציבור) או ילד/ה (כולל הורים חורגים והורים מאמצים).
  2. הם עבדו אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני שהגיעו לגיל פרישה (65-62 לנשים בהתאם לתאריך לידתן ו-67 לגברים).
  3. ועדת תעסוקה של משרד הביטחון לא קבעה כי הם אינם כשירים לעבוד אחרי גיל פרישה.
שימו לב
אם לילד שנפטר עקב שירותו הצבאי יש הורה מלידה והורה חורג או מאמץ בני אותו מין, זכאות זו תחול רק על אחד מההורים, לאחר שקצין תגמולים יחליט למי מההורים הייתה זיקה חזקה יותר לילד.

החלטת ועדת תעסוקה של משרד הביטחון על אי כשירותו של עובד

 • ועדת תעסוקה רשאית להחליט על אי-כשירות של עובד להמשיך לעבוד לאחר גיל פרישה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • העובד אשם בהתנהגות חמורה הפוגעת במקום העבודה, במעסיק או בשמם הטוב.
  • העובד הפסיק מרצונו הטוב את עבודתו והמעסיק לא חייב אותו לפרוש מעבודתו.
  • העובד נמצא בלתי כשיר להמשיך בעבודתו הקודמת או בכל עיסוק אחר באותו מקום עבודה מחמת מחלה או ליקוי גופני או שכלי שלקה בהם.
 • ועדת תעסוקה רשאית לקבוע שעובד כשיר לעסוק בעיסוק אחר באותו מקום עבודה, בתנאי שיש אפשרות מעשית להעסקתו באותה משרה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים