הקדמה:

החל מ-01.01.2018, עובד שילדו נפטר, אשר הגיע לגיל 67 ועומד בכל תנאי הזכאות, רשאי (אך אינו חייב) להמשיך בעבודתו עד לגיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבו לפרוש מעבודתו בשל גילו
זכאות זו חלה רק במקום עבודה המעסיק יותר מ-25 עובדים ובתנאי שהעובד עבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעו לגיל 67
החוק לא חל על טייסים, כבאים, שוטרים, סוהרים, עובד שב"כ או מוסד, לגביהם גיל פרישת חובה עומד על 67
גיל פרישת החובה של הורים שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי עומד על גיל 72 במקום 67 (נכון לינואר 2018) בכל המקצועותחוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), תשע"ח-2017 האריך ב-4 שנים את גיל פרישת החובה מהעבודה של הורה אשר ילדו נפטר וגיל פרישת החובה עומד על גיל 71 במקום 67 (נכון לינואר 2018).

 • המשמעות היא שעובד אשר ילדו נפטר, ואשר עומד בכל תנאי הזכאות והגיע לגיל 67, רשאי (אך אינו חייב) להמשיך בעבודתו 4 שנים נוספות, עד לגיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבו לפרוש מעבודתו בשל גילו.
 • החוק חל על מעסיק שמעסיק יותר מ-25 עובדים ועל עובד שעבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעו לגיל 67.
 • החוק לא חל על טייסים, כבאים, שוטרים, סוהרים, עובד שב"כ או מוסד.
 • גיל פרישת החובה של הורים שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי הוארך ב-5 שנים ועומד על גיל 72 במקום 67 (נכון לינואר 2018) בכל המקצועות. לפרטים נוספים ראו גיל פרישת חובה מהעבודה של אלמנות צה"ל והורים שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי.

מי זכאי?

 • עובד אשר הגיע לגיל 67 ועומד בכל התנאים הבאים:
  1. העובד הנו הורה אשר ילדו נפטר (בכל מועד ומכל סיבה), אך לא עקב שירותו הצבאי. (גיל פרישת החובה של הורים אשר ילדם נפטר עקב שירותו הצבאי עומד על גיל 72 במקום גיל 67. לפרטים נוספים ראו גיל פרישת חובה מהעבודה של אלמנות צה"ל והורים שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי).
  2. העובד עובד במקום עבודה המעסיק יותר מ-25 עובדים.
  3. העובד עבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעו לגיל 67.
  4. העובד אינו טייס, כבאי, שוטר, סוהר, עובד שב"כ או מוסד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת לעובדים אשר עומדים בתנאי הזכאות באופן אוטומטי.
 • עובד אשר מעסיקו הפר את הוראות החוק רשאי להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין לעבודה. במקרה של הפרה כאמור, רשאי בית הדין לעבודה:
  • לפסוק לטובת העובד פיצויים, אף ללא הוכחת נזק.
  • להוציא נגד המעסיק צו מניעה או צו עשה להמשך העסקתו של העובד.

חשוב לדעת

 • נשים רשאיות לפרוש מהעבודה לגמלאות כבר בגיל 62, אך למעסיק אסור לחייב אותן לפרוש מעבודה בגיל זה ואסור להפלותן ולפטרן בשל גילן. גיל פרישת החובה שבו מעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש הוא 67 (לנשים וגברים). גיל פרישת החובה של עובדת, שאחד מילדיה נפטר, הוא 71. למידע נוסף ראו גיל פרישה מעבודה.
 • מבוטחים בביטוח פנסיוני אשר פרשו מעבודתם לאחר הגיעם לגיל פרישה זכאים לקצבת פנסיה חודשית.
 • עובדים שהגיעו לגיל פרישת חובה (גיל 67) יהיו זכאים להפרשת תשלומים לביטוח פנסיוני, בתנאי שאינם מקבלים קצבה מלבד קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי. הדבר נכון הן לעובדים חדשים שנקלטו לעבודה לאחר גיל פרישת חובה, והן לעובדים ותיקים שהגיעו לגיל פרישה וממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה. למידע נוסף ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • עובדים הממשיכים לעבוד לאחר גיל פרישה מעבודה (כלומר נשים מעל גיל 62 וגברים מעל גיל 67) עשויים להיות זכאים קצבת זיקנה "מוקדמת" המותנית במבחן הכנסות, המביא בחשבון בין היתר את את הכנסותיהם מעבודתם. לאחר הגיעם לגיל הזכאות המוחלטת, הם יהיו זכאים לקצבת זיקנה בלי קשר לגובה הכנסותיהם. למידע נוסף ראו זכותון קצבת זיקנה.
 • עובד שהמשיך לעבוד לאחר הגעתו לגיל פרישה, רשאי להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר לאחר הגעה לגיל פרישה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

חקיקה ונהלים