הקדמה:

עובדים שילדם נפטר רשאים (אך אינם חייבים) להמשיך לעבוד עד גיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבם לפרוש מהעבודה בגיל 67, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות
זכאות זו חלה רק במקומות עבודה שמעסיקים יותר מ-25 עובדים ובתנאי שהעובד עבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעו לגיל 67
הזכאות אינה חלה על טייסים, כבאים, שוטרים, סוהרים, ומי שעובדים בשב"כ או במוסד (גיל פרישת חובה עבורם הוא 67)
אב שכול שילדו נפטר עקב שירותו הצבאי רשאי להמשיך בעבודתו עד גיל 72, אם עבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני הגיעו לגיל פרישה (אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרת)


החל משנת 2018 ולמשך 6 שנים, חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), תשע"ח-2017 האריך את גיל פרישת החובה מהעבודה של הורה שילדו נפטר מגיל 67 לגיל 71.

 • המשמעות היא שעובד שילדו נפטר, ואשר עומד בכל תנאי הזכאות והגיע לגיל 67, רשאי (אך אינו חייב) להמשיך בעבודתו 4 שנים נוספות, עד לגיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבו לפרוש מעבודתו בשל גילו.
 • הזכאות חלה על מי שמעסיקים יותר מ-25 עובדים ועל עובדים שעבדו אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעם לגיל 67.
 • הזכאות אינה חלה על טייסים, כבאים, שוטרים, סוהרים, ומי שעובדים בשב"כ או במוסד.
 • עם זאת, אב שכול שילדו נפטר עקב שירותו הצבאי, שעבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני הגיעו לגיל פרישה (67) רשאי להמשיך בעבודתו עד גיל 72, אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרת.

מי זכאי?

 • עובד שהגיע לגיל 67 ומתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. הוא הורה לילד שנפטר (בכל מועד ומכל סיבה).
  2. במקום עבודתו מועסקים יותר מ-25 עובדים.
  3. הוא עבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעו לגיל 67.
  4. הוא אינו טייס, כבאי, שוטר, סוהר, או עובד בשב"כ או במוסד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת לעובדים העונים על תנאי הזכאות באופן אוטומטי.
 • עובד שמעסיקו הפר את הוראות החוק רשאי להגיש תביעה בבית הדין לעבודה כנגד המעסיק. במקרה של הפרת הזכות, רשאי בית הדין לעבודה:
  • לפסוק לטובת העובד פיצויים, אף ללא הוכחת נזק.
  • להוציא נגד המעסיק צו מניעה או צו עשה להמשך העסקתו של העובד.

חשוב לדעת

 • נשים רשאיות לפרוש מהעבודה לגמלאות כבר בגיל 60 עד 65 שנים, בהתאם לתאריך הלידה כפי שמופיע בטבלה , אך למעסיק אסור לחייב אותן לפרוש מעבודה בגיל זה ואסור להפלותן ולפטרן בשל גילן.
 • אסור לפטר עובדים, שילדם או בן זוגם נפטר עקב שירותו הצבאי, במשך 5 שנים מיום הגיעם לגיל פרישה, אלא אם ועדת תעסוקה קבעה שהם אינם כשירים להמשיך ולעבוד. למידע נוסף ראו איסור פיטורים בגיל פרישה של אלמנות צה"ל והורים שכולים שילדם נפטר עקב שירות צבאי.
  • יובהר כי אמהות שכולות שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי, אשר המשיכו בעבודתם במשך 5 שנים מיום הגיען לגיל פרישה (עבדו עד גיל 70-67 בהתאם לגיל הפרישה שלהן), רשאיות להמשיך בעבודתן עד לגיל 71 מבלי שהמעסיק יוכל לחייבן לפרוש מהעבודה בשל גילן, בתנאי שהן עומדות בתנאי הזכאות שצוינו למעלה.
 • מבוטחים בביטוח פנסיוני אשר פרשו מעבודתם לאחר הגיעם לגיל פרישה זכאים לקצבת פנסיה חודשית.
 • עובדים שהגיעו לגיל פרישת חובה (67) זכאים להפרשת תשלומים לביטוח פנסיוני, אם אינם מקבלים קצבה מלבד לקצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי. הזכאות חלה הן על עובדים חדשים שנקלטו לעבודה לאחר גיל פרישת חובה, והן על עובדים ותיקים שהגיעו לגיל פרישה וממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה. למידע נוסף ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • עובדים שממשיכים לעבוד לאחר גיל פרישה מעבודה עשויים להיות זכאים לקצבת זיקנה "מוקדמת" בהתאם למבחן הכנסות, המביא בחשבון גם את הכנסותיהם מהעבודה. לאחר הגיעם לגיל 70, הם יהיו זכאים לקצבת זיקנה בלי קשר לגובה הכנסותיהם. למידע נוסף ראו זכותון קצבת זיקנה.
 • עובד שהמשיך לעבוד לאחר הגעתו לגיל פרישה, רשאי להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר לאחר הגעה לגיל פרישה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים