הקדמה:

החל מ-01.01.2018, עובד שילדו נפטר, אשר הגיע לגיל 67 ועומד בכל תנאי הזכאות, רשאי (אך אינו חייב) להמשיך בעבודתו עד לגיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבו לפרוש מעבודתו בשל גילו
זכאות זו חלה רק במקום עבודה המעסיק יותר מ-25 עובדים ובתנאי שהעובד עבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעו לגיל 67
החוק לא חל על טייסים, כבאים, שוטרים, סוהרים, עובד שב"כ או מוסד, לגביהם גיל פרישת חובה עומד על 67
למרות האמור לעיל אב שכול שילדו נפטר עקב שירותו הצבאי, אשר הגיע לגיל פרישה (67) רשאי להמשיך בעבודתו עד גיל 72 ,אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרתחוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), תשע"ח-2017 האריך החל משנת 2018 ובמשך ב4 שנים את גיל פרישת החובה מהעבודה של הורה אשר ילדו נפטר לגיל 71 במקום 67 (נכון לינואר 2018).

 • המשמעות היא שעובד אשר ילדו נפטר, ואשר עומד בכל תנאי הזכאות והגיע לגיל 67, רשאי (אך אינו חייב) להמשיך בעבודתו 4 שנים נוספות, עד לגיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבו לפרוש מעבודתו בשל גילו.
 • החוק חל על מעסיק שמעסיק יותר מ-25 עובדים ועל עובד שעבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעו לגיל 67.
 • החוק לא חל על טייסים, כבאים, שוטרים, סוהרים, עובד שב"כ או מוסד.
 • למרות האמור לעיל, אב שכול שילדו נפטר עקב שירותו הצבאי, אשר הגיע לגיל פרישה (67) רשאי להמשיך בעבודתו עד גיל 72 ,אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרת.

מי זכאי?

 • עובד אשר הגיע לגיל 67 ועומד בכל התנאים הבאים:
  1. העובד הנו הורה אשר ילדו נפטר (בכל מועד ומכל סיבה)
  2. העובד עובד במקום עבודה המעסיק יותר מ-25 עובדים.
  3. העובד עבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעו לגיל 67.
  4. העובד אינו טייס, כבאי, שוטר, סוהר, עובד שב"כ או מוסד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת לעובדים אשר עומדים בתנאי הזכאות באופן אוטומטי.
 • עובד אשר מעסיקו הפר את הוראות החוק רשאי להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין לעבודה. במקרה של הפרה כאמור, רשאי בית הדין לעבודה:
  • לפסוק לטובת העובד פיצויים, אף ללא הוכחת נזק.
  • להוציא נגד המעסיק צו מניעה או צו עשה להמשך העסקתו של העובד.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

חקיקה ונהלים