עובדים שילדם נפטר רשאים (אך אינם חייבים) להמשיך לעבוד עד גיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבם לפרוש מהעבודה בגיל 67, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות
זכאות זו חלה רק במקומות עבודה שמעסיקים יותר מ-25 עובדים ובתנאי שהעובד עבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעו לגיל 67
הזכאות אינה חלה על טייסים, כבאים, שוטרים, סוהרים, ומי שעובדים בשב"כ או במוסד (גיל פרישת חובה עבורם הוא 67)
אבות שכולים של חללי צה"ל ושל חללי פעולת איבה זכאים להמשיך בעבודתם עד גיל 72 אם עבדו אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני גיל פרישה


תאריך תפוגה
תאריך תפוגה: 31.12.2025
חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), תשע"ח-2017 בתוקף עד ליום 31.12.2025

החל משנת 2018 ולמשך 8 שנים, חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), תשע"ח-2017 האריך את גיל פרישת החובה מהעבודה של הורה שילדו נפטר מגיל 67 לגיל 71.

 • המשמעות היא שעובד שילדו נפטר, ואשר עומד בכל תנאי הזכאות והגיע לגיל 67, רשאי (אך אינו חייב) להמשיך בעבודתו 4 שנים נוספות, עד לגיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבו לפרוש מעבודתו בשל גילו.
 • הזכאות חלה על מי שמעסיקים יותר מ-25 עובדים ועל עובדים שעבדו אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעם לגיל 67.
 • הזכאות אינה חלה על טייסים, כבאים, שוטרים, סוהרים, ומי שעובדים בשב"כ או במוסד.
שימו לב
אבות שכולים של חללי צה"ל ושל חללי פעולת איבה זכאים להמשיך בעבודתם עד גיל 72, אם עבדו אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני גיל פרישה (אלא אם ועדת תעסוקה קבעה אחרת). למידע נוסף ראו:

מי זכאי?

 • עובד שהגיע לגיל 67 ומתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. הוא הורה לילד שנפטר (בכל מועד ומכל סיבה).
  2. במקום עבודתו מועסקים יותר מ-25 עובדים.
  3. הוא עבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני גיל 67.
  4. הוא אינו טייס, כבאי, שוטר, סוהר, או עובד בשב"כ או במוסד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת לעובדים העונים על תנאי הזכאות באופן אוטומטי.
 • עובד שמעסיקו הפר את הוראות החוק רשאי להגיש תביעה בבית הדין לעבודה כנגד המעסיק. במקרה של הפרת הזכות, רשאי בית הדין לעבודה:
  • לפסוק לטובת העובד פיצויים, אף ללא הוכחת נזק.
  • להוציא נגד המעסיק צו מניעה או צו עשה להמשך העסקתו של העובד.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים