גיל פרישת חובה מהעבודה להורה שילדו נפטר (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החל מ-01.01.2018, עובד שילדו נפטר, אשר הגיע לגיל 67 ועומד בכל תנאי הזכאות, רשאי (אך אינו חייב) להמשיך בעבודתו עד לגיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבו לפרוש מעבודתו בשל גילו
זכאות זו חלה רק במקום עבודה המעסיק יותר מ-25 עובדים ובתנאי שהעובד עבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעו לגיל 67
החוק לא חל על טייסים, כבאים, שוטרים, סוהרים, עובד שב"כ או מוסד, לגביהם גיל פרישת חובה עומד על 67
גיל פרישת החובה של הורים שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי עומד על גיל 72 במקום 67 (נכון לינואר 2018) בכל המקצועות


חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), תשע"ח-2017 האריך ב-4 שנים את גיל פרישת החובה מהעבודה של הורה אשר ילדו נפטר וגיל פרישת החובה עומד על גיל 71 במקום 67 (נכון לינואר 2018).

 • המשמעות היא שעובד אשר ילדו נפטר, ואשר עומד בכל תנאי הזכאות והגיע לגיל 67, רשאי (אך אינו חייב) להמשיך בעבודתו 4 שנים נוספות, עד לגיל 71, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבו לפרוש מעבודתו בשל גילו.
 • החוק חל על מעסיק שמעסיק יותר מ-25 עובדים ועל עובד שעבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעו לגיל 67.
 • החוק לא חל על טייסים, כבאים, שוטרים, סוהרים, עובד שב"כ או מוסד.
 • גיל פרישת החובה של הורים שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי הוארך ב-5 שנים ועומד על גיל 72 במקום 67 (נכון לינואר 2018) בכל המקצועות. לפרטים נוספים ראו גיל פרישת חובה מהעבודה של אלמנות צה"ל והורים שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי.

מי זכאי?

 • עובד אשר הגיע לגיל 67 ועומד בכל התנאים הבאים:
  1. העובד הנו הורה אשר ילדו נפטר (בכל מועד ומכל סיבה) , אך לא עקב שירותו הצבאי . ( גיל פרישת החובה של הורים אשר ילדם נפטר עקב שירותו הצבאי עומד על גיל 72 במקום גיל 67 . לפרטים נוספים ראו: גיל פרישת חובה מהעבודה של אלמנות צה"ל והורים שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי)
  2. העובד עובד במקום עבודה המעסיק יותר מ-25 עובדים.
  3. העובד עבד אצל המעסיק לפחות 7 שנים לפני הגיעו לגיל 67.
  4. העובד אינו טייס, כבאי, שוטר, סוהר, עובד שב"כ או מוסד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת לעובדים אשר עומדים בתנאי הזכאות באופן אוטומטי.
 • עובד אשר מעסיקו הפר את הוראות החוק רשאי להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין לעבודה. במקרה של הפרה כאמור, רשאי בית הדין לעבודה:
  • לפסוק לטובת העובד פיצויים, אף ללא הוכחת נזק.
  • להוציא נגד המעסיק צו מניעה או צו עשה להמשך העסקתו של העובד.

חשוב לדעת

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים