הקדמה:

אחד מתפקידיה העיקריים של הוועדה לתכנון טיפול והערכה, הוא גיבוש תכנית טיפול לילד הנמצא בסיכון ולמשפחתו
הוועדה רשאית להמליץ על תכנית טיפול הכוללת טיפול בילד ובמשפחה בקהילה או על תכנית טיפול במסגרתה הילד ישולב במסגרת חוץ-ביתית כגון פנימיה או במשפחת אומנה
להורה ולילד (בהתאם לגילו ומצבו), הזכות להגיש בקשה לדיון נוסף בפני וועדה מחוזית, במקרה של התנגדות לתכנית הטיפול ולהמלצות הוועדה


תפקידה העיקרי של הוועדה לתכנון טיפול והערכה, הוא גיבוש תכנית טיפול עבור ילד או בן נוער הנמצא במצב סיכון.

 • תכנית הטיפול עשויה לכלול המלצה על המשך טיפול בקהילה או שילוב הילד במסגרת חוץ ביתית, כגון משפחה אומנה.
 • על תכנית הטיפול להתקבל ברוב קולות של המשתתפים בוועדה וככל הניתן, בהסכמת ההורה הביולוגי והילד (בהתאם לגילו ומצבו).
 • התהליך להוצאת ילד מבית הוריו הביולוגיים בניגוד לרצונם, מתואר בתרשים הזרימה הבא (הערך המודגש בתרשים מציין את הערך הנוכחי):

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל הורה שעניין ילדו ומשפחתו מובאים לדיון בפני הוועדה לתכנון טיפול והערכה.
 • כל ילד (בהתאם לגילו או מצבו) שעניינו מובא לדיון בפני הוועדה לתכנון טיפול והערכה.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

גיבוש תכנית הטיפול

 • במסגרת הדיון בוועדה, תתגבש המלצה על תכנית טיפול שתכלול, בין השאר:
  • פירוט יעדי הטיפול ולמי מבני המשפחה הם מיועדים.
  • פירוט תחום הדאגה (הקושי/הבעיה) עליו עונה המענה הטיפולי.
  • הפעולות שיש לנקוט על מנת להשיג את היעדים.
  • משימות שיש לבצע, קביעת אחראי ליישום התוכנית ומועדים מתוכננים לביצוע המשימות.
  • קביעת מועד לתחילת יישום תכנית הטיפול.
  • קביעת האחראי על ביצוע המעקב אחרי יישום תכנית הטיפול.
  • קביעת מועד לדיון מעקב.
  • חלופות טיפוליות, אם נקבעו.
 • במקרים הבאים, יו"ר הוועדה יסיים את הדיון לפני גיבוש תכנית הטיפול ויקבע דיון המשך בוועדה בתוך 14 יום:
  • העדרות של חבר ועדה קבוע החיוני לגיבוש תכנית הטיפול, או של מטפל משמעותי בילד ובמשפחה.
  • יש צורך במידע נוסף.
  • יש צורך בנוכחות אנשי מקצוע נוספים לדיון.
  • יש צורך להזמין בני משפחה או מלווים נוספים של המשפחה.
  • יש צורך בדיון בוועדה בהרכב חדש ומורחב.
  • ההורה או הילד (בהתאם לגילו ומצבו), מבקשים להציג תכנית טיפול חלופית בפני חברי הוועדה.

אישור תכנית הטיפול

 • לאחר גיבוש תכנית הטיפול:
  • יו"ר הוועדה יקריא את תוכנית הטיפול בפני כל הנוכחים ויסביר את תוכנית הטיפול להורה ולילד בשפה ברורה המובנת להם.
  • על תוכנית הטיפול להתקבל ברוב קולות של ההורים ואנשי המקצוע. לקולו של הילד (בהתאם לגילו ומצבו) יהיה משקל באישור התוכנית.
  • אם ההורה הסכים לתכנית הטיפול, עליו לחתום על המלצת הוועדה לתכנית הטיפול.
  • אם ההורה או הילד (מעל גיל 12), מסרבים לחתום על תכנית הטיפול ומתנגדים להמלצות הוועדה, הדבר ייחשב לאי-הסכמתם והדיון יעבור לוועדה בהרכב חדש ומורחב.

יישום תוכנית הטיפול

 • לאחר שנקבעה ואושרה תכנית הטיפול, על העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לדאוג ליישומה:
  • בתום הוועדה, על העובד הסוציאלי להפגש עם ההורה והילד ולהסביר להם שוב את תכנית הטיפול, משמעויותיה ויאפשר לשאול שאלות וייתן הבהרות בהתאם.
  • העובד הסוציאלי יסביר לילד את המלצות הוועדה ומשמעותן בשפה התואמת את גילו ומצבו. ההסבר יינתן גם אם הילד נכח בכל הדיון.
  • במקרה שהוחלט על פנייה לבית משפט לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) או במצב שיש למשפחה עורך דין המייצג אותם- המפגש ייערך עם עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) ועם עורך הדין.
  • אם הומלץ על מינוי אפוטרופוס נוסף או בלעדי לילד, המפגש ייערך עם עובד סוציאלי לסדרי דין.
  • בפגישה לאחר הדיון, על העובד הסוציאלי להסביר למשפחה על זכויותיה:

יישום תכנית טיפול בקהילה

 • אם תכנית הטיפול כוללת המשך טיפול בילד ובמשפחה בקהילה, על העובד הסוציאלי המטפל במשפחה:
  • להעביר את המסמכים הנדרשים לגורם המטפל.
  • לערוך מפגש היכרות של המשפחה (ההורה והילד) במסגרות שהוצעו בתכנית הטיפול.
  • ללוות את המשפחה (ההורה והילד) לוועדות קבלה והשתתפות בהמשך בוועדות הערכה.
  • ישמור על קשר והמשך טיפול עם המשפחה (ההורה והילד) ויעקוב אחר ביצוע תכנית הטיפול עם כל הגורמים.

יישום תכנית טיפול במסגרת חוץ-ביתית

 • אם תכנית הטיפול כוללת את שילובו של הילד במסגרת חוץ ביתית, כגון אומנה או פנימייה, על העובד הסוציאלי המטפל במשפחה:
  • להכין את הילד והמשפחה לקראת ההוצאה מהבית ושילוב במסגרת החוץ ביתית.
  • לבדוק מסגרות מתאימות, כולל ליווי ההורה והילד למסגרות לצורך היכרות וועדות קבלה (כגון בפנימייה).
  • לקיים לפחות שני מפגשים בשנה עם הצוות במסגרת בה שולב הילד ולבצע מעקב והערכה אחר התאמת תכנית הטיפול לצרכי הילד.
  • לקיים לפחות שני מפגשים בשנה עם הילד.
  • לעקוב אחר הקשר בין הילד לבין ההורה הביולוגי במהלך שהותו במסגרת החוץ ביתית בכוונה כי הילד יחזור לבית הוריו הביולוגיים.

ערעור

 • להורה ולילד (בהתאם לגילו ולמצבו), לאחר שהתקיים דיון בוועדה בהרכב חדש ומורחב (לאור התנגדות לתכנית הטיפול במסגרת הוועדה בהרכב הרגיל) הזכות להגיש בקשה לדיון נוסף בפני הוועדה המחוזית לתכנון והערכה.

חשוב לדעת

 • למידע נוסף בנוגע להסכמת הורה ביולוגי לתכנית טיפול הכוללת את שילוב ילדו באומנה לחצו כאן.
 • למידע נוסף בנוגע לאי-הסכמת הורה ביולוגי לתכנית טיפול הכוללת את שילוב ילדו באומנה לחצו כאן.
 • ברוב המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות פועל שירות של "תמיכה ביתית", המשמש כפיתרון קצר-מועד למצבי משבר משפחתיים, במסגרתו הילד שוהה אצל משפחה קולטת מספר שעות בכל יום וחוזר לישון בביתו. למידע נוסף ראו: תמיכה ביתית - שהייה יומית של ילדים שמשפחתם במשבר אצל משפחה אחרת (אומנה יומית).

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים