בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בזכויות אנשים עם מוגבלויות.


ראו גם

אפליה

נגישות והנגשה

תעסוקה

דיור

ילדים עם צרכים מיוחדים

קצבאות