אנשים עם מוגבלויות/פסקי דין

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בזכויות אנשים עם מוגבלויות.

ראו גם:

  • אנשים עם מוגבלויות
  • תעסוקת אנשים עם מוגבלויות
  • ילדים עם צרכים מיוחדים

אפליה

נגישות והנגשה

תעסוקה

דיור

ילדים עם צרכים מיוחדים