אשפוז סיעודי לחסיד אומות העולם (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חסיד אומות העולם זכאי לאשפוז סיעודי באמצעות משרד הבריאות ללא תשלום השתתפות עצמית

חסיד אומות העולם המתגורר בישראל, פטור מתשלום השתתפות עצמית (שלו ושל כל בני משפחתו) עבור אשפוז סיעודי באמצעות משרד הבריאות.

מי זכאי?

  • מי שהוכר כחסיד אומות העולם ומתגורר בישראל וכל בני משפחתו פטורים מהתשלום עבור אשפוזו.

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות