הקדמה:

חייב בהוצאה לפועל רשאי להגיש בקשה לביטול הליכים בתיק
ההליכים יבוטלו רק אם נמצאה הצדקה לכך או אם הסכים לכך הזוכה בתיק

טפסים

 • בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214) בעברית ובערבית

חייב בהוצאה לפועל רשאי להגיש בקשה לביטול הליכים בתיק.

 • הבקשה יכולה להתייחס להליך מסוים או לכל ההליכים בתיק.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שננקט נגדו הליך אחד או יותר במסגרת תיק ההוצאה לפועל, והוא מעוניין לבטל אותו.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214).
 • בטופס הבקשה יש לסמן ב-X את קוד מס' 62 ("ביטול הליכים") ולסמן את ההליך שאותו מבקשים לבטל.
 • יש לפרט בתחתית הבקשה מהם הנימוקים לביטול ההליך.
 • את טופס הבקשה מגישים לרשם ההוצאה לפועל.
 • לבירורים ניתן לפנות למוקד השירות הטלפוני בטל' *35592 בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
הערת עריכה
מהם שלבי ההליך? מבקשים את תגובת הצד השני?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 21.03.2013, 04:37 (IST)

ערעור

 • על ההחלטה של הרשם ניתן להגיש ערעור באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

 • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש ערעור ישירות לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים מיום מתן ההחלטה.
 • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור בתוך 15 ימים מיום המצאת ההחלטה למערער.

תיק שאינו בענייני משפחה

 • במקרה שמדובר בתיק שאינו בענייני משפחה, יש לפעול באופן הבא:
 • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער -
 • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער -
 • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
 • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום המצאת ההחלטה למערער.
 • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • אם הזוכה בתיק הגיש בקשה לביטול ההליכים או אם הסכים לבקשת החייב לביטול ההליכים, לרשם ההוצאה לפועל אין שיקול דעת ועליו להיעתר לבקשה ולהורות על ביטול ההליכים.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל