גיל פרישת חובה מהעבודה של אלמנות צה"ל והורים שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים בני 67, שילדם או בן זוגם נפטר עקב שירותו הצבאי, והם כשרים לעבודה, רשאים (אך אינם חייבים) להמשיך בעבודתם עד לגיל 72, מבלי שהמעסיק יוכל לחייבם לפרוש מעבודתם בשל גילם
זכאות זו חלה רק בתנאי שהעובד עבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני הגיעו לגיל 67
ועדת תעסוקה של משרד הביטחון מוסמכת להחליט שעובד אינו כשיר להמשיך את עבודתו לאחר גיל פרישת חובה (גיל 67) או שעובד כשיר לעסוק בהתעסקות אחרת באותו מקום עבודה
עובד כאמור שפוטר מעבודתו לפני גיל 67 זכאי להמשיך בעבודתו לאחר גיל פרישת החובה, בתנאי שיוכיח שפיטוריו סמוך לגיל 67 נעשו על מנת להימנע מהעסקתו לאחר גיל פרישה

סעיף 33א לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 מאריך ב-5 שנים את גיל פרישת החובה מהעבודה של אלמנה שבן זוגה נפטר עקב שירותו הצבאי או של הורה אשר ילדו נפטר עקב שירותו הצבאי , וגיל פרישת החובה עומד על גיל 72 במקום 67 (נכון לינואר 2018).

 • המשמעות היא שאלמנה שבן זוגה נפטר עקב שירותו הצבאי או הורה שילדו נפטר עקב שירותו הצבאי, אשר הגיעו לגיל 67 ועומדים בכל תנאי הזכאות, רשאים (אך אינם חייבים) להמשיך בעבודתם 5 שנים נוספות, עד לגיל 72, מבלי שהמעסיק יוכל לחייב אותם לפרוש מעבודתם בשל גילם.
 • החוק חל רק על עובדים שעבדו אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני הגיעם לגיל 67, והם כשרים להמשיך בעבודתם.
 • ועדת תעסוקה של משרד הביטחון מוסמכת להחליט שעובד איננו כשיר להמשיך את עבודתו לאחר גיל פרישת חובה (גיל 67) או שעובד כשיר לעסוק בהתעסקות אחרת באותו מקום עבודה.
 • עובד כאמור שפוטר מעבודתו לפני גיל 67 זכאי להמשיך בעבודתו לאחר גיל פרישת החובה, בתנאי שיוכיח שפיטוריו סמוך לגיל 67 נעשו על מנת להימנע מהעסקתו לאחר גיל פרישה
 • גיל פרישת החובה של הורים שילדם נפטר עקב מחלה או תאונה, אך לא בגין שירותו הצבאי, הוארך החל מיום 01.01.2018 ב-4 שנים ועומד על גיל 71 במקום גיל 67.לפרטים נוספים ראו גיל פרישת חובה מהעבודה להורה שילדו נפטר.

מי זכאי?

 • עובד אשר הגיע לגיל 67 ועומד בכל התנאים הבאים:
  1. העובד הנו הורה אשר ילדו נפטר עקב שירותו הצבאי, כולל הורה חורג והורה מאמץ, או שהעובדת הנה אלמנה שבן זוגה נפטר עקב שירותו הצבאי.
  2. העובד עבד אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני הגיעו לגיל 67.
  3. ועדת תעסוקה של משרד הביטחון לא קבעה כי העובד אינו כשיר לעבוד לאחר גיל פרישה חובה (גיל 67).
 • כשיש לילד שנפטר הורה מלידה והורה חורג או מאמץ בני אותו מין , רק אחד מההורים יהי זכאי לפרוש מעבודתו אחרי גיל 67, בהתאם להחלטת קצין תגמולים אשר יחליט למי מההורים היתה זיקה חזקה יותר לילד שנפטר.

החלטת ועדת תעסוקה של משרד הביטחון על אי כשירותו של עובד

 • ועדת תעסוקה רשאית להחליט על אי-כשירות של עובד להמשיך לעבוד לאחר גיל פרישת חובה (גיל 67) בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:
  • העובד אשם בהתנהגות חמורה הפוגעת במקום העבודה, במעסיק או בשמם הטוב.
  • העובד הפסיק מרצונו הטוב את עבודתו והמעסיק לא חייב אותו לפרוש מעבודתו.
  • העובד נמצא בלתי כשיר להמשיך בעבודתו הקודמת או בכל התעסקות אחרת באותו מקום עבודה מחמת מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי.
 • ועדת תעסוקה רשאית,לקבוע שעובד כשיר לעסוק בהתעסקות אחרת באותו מקום עבודה, ובלבד שיש אפשרות מעשית להעסקתו באותה משרה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת לעובדים אשר עומדים בתנאי הזכאות באופן אוטומטי.
 • מעסיק שמפטר עובד או מחייבו לפרוש מעבודתו בניגוד להוראות אלה, דינו מאסר 6 חודשים או קנס כספי.
 • עובד אשר מעסיקו הפר את הוראות החוק רשאי להגיש תביעה אזרחית כנגד המעסיק בבית הדין לעבודה, ותביעה פלילת למינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה

חשוב לדעת

 • עובד כאמור שפוטר מעבודתו לפני גיל 67 זכאי להמשיך בעבודתו לאחר גיל פרישת החובה, בתנאי שיוכיח שפיטוריו סמוך לגיל 67 נעשו על מנת להימנע מהעסקתו לאחר גיל פרישה
 • זכות זו חלה גם על עובד שפוטר מעבודתו סמוך לגיל 67, אלא אם הוכח כי פיטוריו נעשו שלא על מנת להימנע מהעסקת העובד לאחר גיל פרישת חובה.
 • מבוטחים בביטוח פנסיוני אשר פרשו מעבודתם לאחר הגיעם לגיל פרישה זכאים ל קצבת פנסיה חודשית.
 • עובדים שהגיעו לגיל פרישת חובה (גיל 67) יהיו זכאים להפרשת תשלומים לביטוח פנסיוני, בתנאי שאינם מקבלים קצבה מלבד קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי. הדבר נכון הן לעובדים חדשים שנקלטו לעבודה לאחר גיל פרישת חובה, והן לעובדים ותיקים שהגיעו לגיל פרישה וממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה. למידע נוסף ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • עובדים הממשיכים לעבוד לאחר גיל פרישה מעבודה (כלומר נשים מעל גיל 62 וגברים מעל גיל 67) עשויים להיות זכאים קצבת זיקנה "מוקדמת" המותנית במבחן הכנסות, המביא בחשבון בין היתר את את הכנסותיהם מעבודתם. לאחר הגיעם לגיל הזכאות המוחלטת, הם יהיו זכאים לקצבת זיקנה בלי קשר לגובה הכנסותיהם. למידע נוסף ראו זכותון קצבת זיקנה.
 • עובד שהמשיך לעבוד לאחר הגעתו לגיל פרישה, רשאי להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר לאחר הגעה לגיל פרישה.
 • הורים שכולים עשויים להיות זכאים לזכויות נוספות כגון: היעדרות מהעבודה ביום הזיכרון, הנחות בארנונה ובמס רכישה ועוד. למידע נוסף ראו חיילים, צבא וביטחון.

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים