גמלה לשאיריו של חסיד אומות העולם (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

השאירים של חסיד/ת אומות העולם שנפטר/ה זכאים לגמלה החודשית ששולמה לנפטר/ת
הגמלה היא בסך 9,906 ש"ח (נכון ל- 2018)
במקרה שאלמן או אלמנה יינשאו שוב, תבוטל זכאותם לגמלה

השאירים של חסיד/ת אומות העולם שנפטר/ה זכאים לקבל את הגמלה החודשית שקיבל/ה.

מי זכאי?

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות