הקדמה:

חסיד אומות העולם שנאלץ לצאת מישראל יהיה זכאי להמשך קבלת הגמלה החודשית בתנאים מסוימים
תשלום הגמלה ייפסק למי שנמצא בחו"ל מעל לשישה חודשים רצופים
במקרים מיוחדים, כאשר חסיד אומות העולם מבקש לחיות את שלהי חייו בארץ מולדתו, ניתן להגיש בקשה להמשך קבלת תגמול שישולם לחשבון בנק בישראל


מי שהוכר כחסיד אומות העולם ונאלץ לצאת את ישראל לתקופה של מעל חצי שנה לצורך קבלת טיפול רפואי או סיעודי, עבורו או עבור בת זוגו, יהיה זכאי להמשך קבלת תגמולו. זאת בתנאי שקיבל תגמול במשך 5 שנים לפחות, לפני יציאתו מישראל.

דוגמה
חסיד אומות העולם קיבל תגמול מהביטוח הלאומי במשך שש שנים. לאחר מכן, חלה במחלה הדורשת טיפול בחו"ל. הוא שהה בחו"ל במשך ארבעה חודשים. במשך תקופה זו, הביטוח הלאומי המשיך לשלם את התגמול לחשבון הבנק שלו בישראל.

מי זכאי?

  • חסיד אומות העולם שקיבל תגמול במשך 5 שנים לפחות לפני נסיעתו לצורך קבלת טיפול רפואי או סיעודי בחו"ל.

חשוב לדעת

  • במקרים מיוחדים, כאשר חסיד אומות העולם מבקש לחיות את שלהי חייו בארץ מולדתו, ניתן להגיש בקשה להמשך קבלת תגמול שישולם לחשבון בנק בישראל.


פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות