תביעות לבית הדין לעבודה שעניינן יחסי עבודה בין עובד למעסיק ותביעות נגד קופות גמל עד לסכום של 37,100 ₪ (נכון ל-2024) נידונות בבית הדין האזורי לעבודה בהליך של דיון מהיר
בהליך של דיון מהיר מתקיים רק דיון הוכחות אחד בבית הדין שבמהלכו נשמעות העדויות, מוצגים כל המסמכים, ובית הדין נותן את החלטתו
בהליך של דיון מהיר אין זכות ערעור אוטומטית על פסק הדין, אלא יש להגיש "בקשת רשות ערעור" תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה
אם נושא הדיון, הבעיות השנויות במחלוקת, או היקף הראיות הדרושות לבירור העניין אינן מאפשרות דיון מהיר, רשאי בית הדין להפסיק את הדיוק המהיר ולהעבירו להליך של תביעה רגילה

תביעות לבית הדין האזורי לעבודה שעניינן יחסי עבודה בין עובד למעסיק ותביעות נגד קופות גמל עד לסכום של 37,100 ₪ (נכון ל-2024) יידונו בהליך של דיון מהיר.

 • הדיון המהיר נועד לייעל את ההליכים המשפטיים ,לקצר אותם ולסיים את הדיון בתיק בדיון אחד בלבד.
 • בהליך מהיר לא מתקיים קדם משפט אלא רק דיון הוכחות שבמסגרתו על הצדדים להביא את כל העדים והראיות שלהם, וכולם מוצגים ונשמעים בדרך כלל באותו היום. בדרך כלל הצדדים לדיון פטורים מהגשת תצהירי עדות ראשית, אלא אם בית הדין קבע אחרת.
 • בדיון מהיר בית הדין אינו כפוף לסדרי הדין ולפרוצדורה הרגילה הנהוגה בדרך כלל בדיונים בבית הדין, והוא רשאי לפעול בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.
 • בית הדין רשאי בהסכמת בעלי הדין להעביר דיון מהיר לבורר שהסכים לדון בתביעה מבלי לקבל שכר, גם אם הדיון טרם החל.
שימו לב
אם נושא הדיון, הבעיות השנויות במחלוקת, או היקף הראיות הדרושות לבירור העניין אינן מאפשרות דיון מהיר, רשאי בית הדין, מיוזמתו או לבקשת צד להפסיק את הדיוק המהיר ולהעביר את התביעה להליך של תביעה רגילה.

אילו תביעות מתנהלות בדרך של דיון מהיר?

 • תביעות בסכום שאינו עולה על 37,100 ₪ (נכון ל-2024) המוגשות לבית הדין האזורי לעבודה, באחד מהנושאים הבאים:
  • תביעות שעניינן יחסי עבודה בין עובד למעסיק, כלומר תביעות לתשלומים שמקורם בחוקי העבודה וביחסי העבודה.
  • תביעות של עובד או מעסיק כנגד קופות גמל וכן כל תביעה לקצבה שנובעת מיחסי עבודה.
דוגמה

כיצד מגישים תביעה בהליך מהיר?

כתב הגנה בהליך מהיר

 • נתבע שקיבל לידיו כתב תביעה יידרש להגיש כתב הגנה תוך המועד שפורט ב"הזמנה לדין" שנשלחה אליו על ידי בית הדין לעבודה יחד עם כתב התביעה.

ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר

 • לא ניתן לערער באופן אוטומטי על פסק דיו שניתן במסגרת דיון מהיר. על פסק דין שניתן על-ידי שופט או רשם יש להגיש "בקשת רשות ערעור" לבית הדין הארצי לעבודה תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.
 • עם קבלת רשות הערעור, יש להגיש את הערעור עצמו תוך הזמן שייקבע על ידי בית הדין הארצי.
 • הערעור יישמע בבית הדין הארצי לעבודה, בין אם מדובר בערעור על פסק דין של שופט או של רשם.

חשוב לדעת

 • בשל הפרוצדורה המהירה והפשוטה יחסית להגשת התביעה וניהול הדיון, מקובל שדיון מהיר מתנהל לעתים ללא ייצוג של עורכי דין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים