דירות נכסי רכישה הן דירות שמשרד הבינוי והשיכון רוכש עבור זכאי הדיור הציבורי שרתוקים לכיסא גלגלים ביישובים שבהם יש מחסור בדירות מתאימות
הזכאים לדירת נ"ר אחראים לאיתור הדירה ומשרד הבינוי והשיכון אחראי לבדיקת הדירה ולרכישתה
ניתן לבצע את רכש הדירות עד 31.12.2024
שימו לב
בהתאם להודעת משרד הבינוי והשיכון מיום 11.04.2024 ניתן לבצע את רכש הדירות עד 31.12.2024.

משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור רתוקים לכיסא גלגלים שזכאים לדירה בדיור הציבורי ביישובים שבהם יש מחסור בדירות מתאימות.

 • הרכישה של דירות נ"ר תיעשה לזכאים במקרים הבאים:
  • חסרי דירה שהוציאו תעודת זכאות לדיור ציבורי ולא נמצאה להם דירה פנויה מתאימה.
  • דיירי הדיור הציבורי שהדירה הציבורית שהם מתגוררים בה לא נגישה לכיסא גלגלים ולא ניתנת להנגשה על-ידי התקנת מעלון/רמפה או שינויים אחרים.
 • הדירות שנרכשו לצורך אכלוס הזכאים - דירות נכסי רכישה (נ"ר) - מתווספות למלאי הדירות בדיור הציבורי.

מי זכאי?

 • תושבי ישראל (משפחות, בני זוג או יחידים) חסרי דירה שלהם או לילדם יש את אחד מהאישורים הבאים:
 • הזכאות מותנית בכך שהכנסותיהם לא עולות על השכר הממוצע במשק.
 • רתוקים לכסא גלגלים בעלי תעודת זהות ישראלית שעונים על תנאי הזכאות ומקבלים קצבת נכות כללית בדרגה 75% קבועה עם תוספת לילדים יהיו זכאים גם אם הם נשואים לבן/בת זוג ללא תעודת זהות ישראלית ועם אישור חוקי לשהייה בארץ.

מי לא זכאי?

 • מרותקים לכיסא גלגלים שהוצעו להם 4 דירות מתאימות בדיור הציבורי והם סירבו להצעות.
 • לעולים חדשים קביעת הזכאות ומימושה הן באחריות המשרד לקליטת העלייה.

תהליך מימוש הזכות

 • בחלק מהמקרים הזכאות לרכישת הדירה תיבדק על-ידי יועץ רפואי או ועדה רפואית של משרד הבינוי והשיכון.
 • אם מדובר בזכאות של ילדים רתוקים לכיסא גלגלים יש להגיש:
  • דו"ח סוציאלי כולל התייחסות ליכולת של המשפחה לטפל בילד/ה בבית לטווח הארוך.
  • אישור על כך שהמסגרת החינוכית שבה שוהה הילד/ה לא כוללת דיור.
 • המשך התהליך מורכב מהשלבים הבאים:
  1. איתור דירה על-ידי הזכאים
  2. בדיקת הדירה
  3. רכישת הדירה על-ידי משרד הבינוי והשיכון
  4. שיפוץ והתאמת הדירה על-ידי החברה המאכלסת

איתור הדירה

בדיקת הדירה

 • החברה שמספקת את השירות לרכישת דירות נ"ר ומשרד הבינוי והשיכון ידאגו לבדיקות ולאישורים הבאים:
  1. אישור מעורך דין שבדק את נושא הבעלות והזכויות בדירה.
  2. חוות דעת של מרפא בעיסוק שבדק את נגישות הדירה והאפשרות להתאים אותה למוגבלות של הזכאים.
  3. חוות דעת של גורם מקצועי מטעם החברה המאכלסת לגבי הבאת הדירה למצב "סביר" (ראו קבלת דירה תקינה בדיור ציבורי - "רשימת הפריטים בדירה והתיקונים הנדרשים").
  4. הערכת שמאי לגבי ערך הדירה ולגבי השיפוץ שנדרש כדי להביא אותה למצב סביר.
   • ניתן לרכוש דירה במחיר שעולה על הערכת השמאי בשיעור של עד 7%, אם המחיר לא עולה על הסכום המירבי שנקבע לזכאים.
   • אם צריך לשפץ את הדירה, סכום הרכישה+סכום השיפוץ לא יעלו על הסכום המירבי שנקבע לכך.

רכישת הדירה

 • תהליך רכישת הדירה (על-ידי משרד הבינוי והשיכון) כולל:
  • משא ומתן וחתימת חוזה עם בעלי הדירה.
  • חתימה על כתב העברת רכוש ורישום הזכויות בדירה על שם המדינה.
  • העברת הדירה לחברה מאכלסת.

שיפוץ והתאמת הדירה

 • בדירות יד שנייה שנדרש בהן שיפוץ כדי להביא אותן למצב סביר, החברה המאכלסת תדאג לשיפוץ.
 • החברה המאכלסת תטפל גם בהתאמת הדירות למוגבלות של הדיירים ותדאג לכך שההתאמות יבוצעו מייד אחרי שהוועדה הבין-משרדית (מטעם משרד הבריאות ומשרד הבינוי והשיכון) תאשר אותן.

חשוב לדעת

 • הרכישה של דירות נ"ר תתאפשר בתנאי שקיים באותו זמן תקציב מתאים לכך.
 • הזכאות לדירת נ"ר תבוטל למי שיסרבו לגור בדירה שנרכשה עבורם (אחרי שהם איתרו אותה).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים