עובדים עצמאים במקצועות מסוימים (מדריכים, מרצים, אומנים ועוד) שעבודתם הופסקה, עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה בהתאם לתנאי הזכאות
מי שעובדים אלה סיפקו עבורו שירות בתנאים שנקבעו מחויב לנכות ולשלם עבורם דמי ביטוח לאומי כאילו היו עובדים שכירים


עובדים עצמאים או פרילנסרים לא זכאים בדרך כלל לדמי אבטלה.

טיפ
עובדים עצמאים אלה עשויים להיות זכאים לקצבאות נוספות מהביטוח הלאומי. למידע נוסף ראו זכאות לקיצבאות הביטוח הלאומי כעצמאי.

מי זכאי?

דוגמה
המקצועות והתנאים שמפורטים בצו כוללים, בין היתר:
  • מורים, מדריכים או מרצים שעוסקים בהדרכה או לימוד, והסכם העבודה שלהם נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות (3 חודשים) או לסדרה של 7 הרצאות/שיעורים לפחות.
  • אומנים (שחקנים, זמרים, קוסמים, רקדנים וכו') שמופיעים, מבדרים, או מנחים שיש להם הסכם להופיע במשך 3 חודשים לפחות או למשך 5 הופעות לפחות, וכן מי שמצלמים/מקליטים את ההופעה (למעט צילומים לצורך פרסומת).
  • מורי דרך שמקבלים תשלום עבור הדרכה בטיולים שמאורגנים על-ידי מוסדות, גופים ציבוריים או משרדי נסיעות.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
בטופס התביעה למוסד לביטוח לאומי לדמי אבטלה, בחלק "עיסוק עיקרי של מקום תחום העבודה", על העצמאי לציין את העיסוק שלו ולהוסיף ליד שהעיסוק הוא לפי צו סיווג מבוטחים.

חשוב לדעת

המשך זכאות במקרה של סגירת עסק

  • מי שהתחילו לקבל דמי אבטלה ופתחו עסק עצמאי לפני שניצלו את כל ימי האבטלה שלהם, יהיו זכאים לימי האבטלה שנותרו אם העסק שפתחו נסגר בתוך 24 חודשים.
  • כדי לחדש את זכאותם לדמי אבטלה עליהם להתייצב שוב בלשכת שירות התעסוקה בסמוך לסגירת העסק.
  • למידע נוסף ראו אתר המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה למיסוי מוניציפלי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים