הקדמה:

סטודנטים שלומדים במוסד מוכר להשכלה גבוהה (כולל עתודאים בתקופת לימודיהם) חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי
הרישום במוסד לביטוח לאומי כסטודנטים נעשה על ידי המוסד האקדמי
סכום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות לסטודנטים הוא 139 ₪ לחודש (נכון ל-2023)
סטודנטים שעובדים (כשכירים/עצמאים) במקביל ללימודיהם ישלמו את דמי הביטוח הלאומי כעובדים

סטודנטים אחראים לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושבי ישראל שלומדים לפחות 8 חודשים רצופים במהלך שנת לימודים באחד ממוסדות ההשכלה המוכרים בישראל.
 • ההגדרה כוללת סטודנטים שלומדים לכל סוגי התואר ועתודאים, כל עוד הם לא מקבלים שכר (מלגה שלא קשורה לעבודה לא נחשבת כהכנסה מעבודה).
שימו לב
 • סטודנטית שלא עובדת ונשואה לתושב ישראל פטורה מתשלום עצמאי לביטוח הלאומי.
 • בתיקון לחוק הביטוח הלאומי נקבע שסטודנטים שלומדים במוסדות להשכלה בחו"ל ישלמו בשנים 2022 ו-2023 דמי ביטוח לאומי בשיעור זהה לזה שמשלמים סטודנטים שלומדים בישראל. התיקון לחוק ייכנס לתוקף לאחר התקנת תקנות. עם פרסום התקנות נעדכן את המידע בדף זה בהתאם.

סכום דמי הביטוח

 • סכום דמי הביטוח הלאומי לסטודנטים הוא 27 ₪ (נכון ל-2023).
 • התשלום לביטוח בריאות הוא בסכום המינימלי של 112 ₪ (נכון ל-2023).
 • סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לסטודנטים: 139 ₪ לחודש (נכון ל-2023).

שלבי ההליך

 • הרישום כסטודנטים בביטוח הלאומי נעשה באופן אוטומטי באמצעות העברת המידע מהמוסדות להשכלה גבוהה לביטוח הלאומי.
 • אחרי קבלת המידע בביטוח הלאומי יישלח לסטודנטים בתוך 3 שבועות דף תשלומים לתשלום דמי הביטוח. את דמי הביטוח יש לשלם מדי רבעון.
 • למידע נוסף ראו דרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי.
שימו לב
 • מי שלא קיבלו מהביטוח הלאומי שובר לתשלום צריכים לשלוח למחלקת ביטוח וגבייה אישור לימודים עם פרטיהם ופירוט תקופת הלימודים.
 • את האישור ניתן לשלוח באמצעות האתר או להגיש לסניף הקרוב.
 • סטודנטים שכבר חויבו בתשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור גבוה יותר כמי שלא עובדים יקבלו זיכוי על ההפרש אחרי שפרטיהם יעודכנו.

חשוב לדעת

טיפ
 • מוסדות אקדמיים רבים מבטחים את הסטודנטים שלהם בביטוח תאונות אישיות.
 • הסטודנטים יכולים לברר אם הם מבוטחים מול אגודת הסטודנטים במוסד שהם לומדים בו ומהם תנאי הפוליסה (לעתים ניתן למצוא מידע רלוונטי גם באתר המוסד האקדמי).

גורמים מסייעים