סטודנטים שלומדים במוסדות להשכלה מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המינימלי
התשלום הכולל לסטודנטים הוא בסך 145 ₪ לחודש (נכון ל-2024)
רישום מבוטחים במוסד לביטוח לאומי כסטודנטים נעשה על ידי המוסד האקדמי
סטודנטים שעובדים (כשכירים/עצמאים) במקביל ללימודיהם ישלמו את דמי הביטוח הלאומי כעובדים

סטודנטים אחראים לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושבי ישראל שלומדים לפחות 8 חודשים רצופים בשנת הלימודים במוסד שהוכר על-ידי הביטוח הלאומי כמוסד להשכלה.
 • ההגדרה כוללת סטודנטים שלומדים לכל סוגי התואר ועתודאים, כל עוד הם לא מקבלים שכר (מלגה שלא קשורה לעבודה לא נחשבת כהכנסה מעבודה).
שימו לב
 • סטודנטית שלא עובדת ונשואה לתושב ישראל פטורה מתשלום עבור עצמה לביטוח הלאומי.
 • בתיקון לחוק הביטוח הלאומי נקבע שסטודנטים שלומדים במוסדות להשכלה בחו"ל ישלמו בשנים 2022 ו-2023 דמי ביטוח לאומי בשיעור זהה לזה שמשלמים סטודנטים שלומדים בישראל. התיקון לחוק ייכנס לתוקף לאחר התקנת תקנות. עם פרסום התקנות נעדכן את המידע בדף זה בהתאם.

סכום דמי הביטוח (נכון ל-2024)

 • סכום דמי הביטוח הלאומי לסטודנטים הוא 29 ₪
 • התשלום לביטוח בריאות הוא בסכום המינימלי של 116 ₪
 • סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לסטודנטים: 145 ₪ לחודש

שלבי ההליך

 • הרישום כסטודנטים בביטוח הלאומי נעשה באופן אוטומטי כאשר מוסדות הלימוד מעבירים את פרטי הסטודנטים לביטוח הלאומי.
 • אחרי קבלת המידע בביטוח הלאומי יישלח לסטודנטים בתוך 3 שבועות דף תשלומים לתשלום דמי הביטוח.
 • יש לשלם את דמי הביטוח מדי רבעון. למידע נוסף ראו דרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי.
שימו לב
 • הסטודנטים יכולים לבדוק באתר האישי אם עודכן הסטטוס שלהם כ"תלמיד".
 • מי שהסטטוס שלהם לא עודכן צריכים לשלוח למחלקת ביטוח וגבייה אישור לימודים מהמוסד שבו הם לומדים עם פרטיהם ופירוט תקופת הלימודים.
 • את האישור ניתן לשלוח באמצעות האתר או להגיש לסניף הקרוב.
 • סטודנטים שכבר חויבו בתשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור גבוה יותר כמי שלא עובדים יקבלו זיכוי על ההפרש אחרי שפרטיהם יעודכנו.

חשוב לדעת

טיפ
 • מוסדות אקדמיים רבים מבטחים את הסטודנטים שלהם בביטוח תאונות אישיות.
 • הסטודנטים יכולים לברר אם הם מבוטחים מול אגודת הסטודנטים במוסד שהם לומדים בו ומהם תנאי הפוליסה (לעתים ניתן למצוא מידע רלוונטי גם באתר המוסד האקדמי).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים