הקדמה:

סטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה (כולל עתודאים בתקופת לימודיהם), חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי
הרישום כסטודנט במוסד לביטוח לאומי נעשה אוטומטית על ידי המוסד האקדמי
סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות לחודש לסטודנט הלומד במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל עומד על 130 ₪ (נכון לשנת 2022)
סטודנטים העובדים כשכירים או כעצמאים במקביל ללימודיהם ישלמו את דמי הביטוח הלאומי לא כסטודנטים, אלא כעובדים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

סטודנטים אחראים לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב ישראל שלומד לפחות 8 חודשים רצופים במהלך שנת לימודים, באחד ממוסדות ההשכלה המוכרים בישראל.
 • ההגדרה כוללת סטודנטים הלומדים לכל סוגי התואר ועתודאים, כל עוד התלמיד אינו מקבל שכר (מלגה שאינה כרוכה בעבודה אינה נחשבת כהכנסה מעבודה).
שימו לב

למי ואיך פונים

 • על סטודנטים לשלם את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בעצמם, ישירות מול המוסד לביטוח לאומי.
 • אם הסטודנט לא קיבל שובר לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי עליו לפנות ביוזמתו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו ולהסדיר את התשלום.
 • למידע על אופן התשלום ראו דרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי.

שיעור דמי הביטוח לסטודנט

 • שיעור דמי הביטוח הלאומי לסטודנט הוא 24 ₪ (נכון לשנת 2022).
 • התשלום המינימלי לביטוח בריאות הוא בסך 106 ₪ (נכון לשנת 2022).
 • סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לסטודנט: 130 ₪ לחודש (נכון לשנת 2022).

שלבי ההליך

 • הרישום כתלמיד בביטוח הלאומי נעשה באופן אוטומטי באמצעות העברת המידע מהמוסדות להשכלה גבוהה לביטוח הלאומי.
 • עם קבלת המידע בביטוח הלאומי על הסטודנט, ישלח אליו הביטוח הלאומי בתוך 3 שבועות פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח. את דמי הביטוח יש לשלם מדי רבעון.

דרכים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח

סטודנט המחויב לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד ולא כסטודנט

 • לעתים עשוי לקרות מצב בו הסטודנט מחויב בתשלום דמי הביטוח הלאומי כמי שאינו עובד (שתעריפם גבוה יותר).
 • לרוב הטעות נגרמת משום שלא הועברו לידי המוסד לביטוח לאומי הפרטים הרלוונטיים לגבי הסטודנט מהמוסד להשכלה גבוהה בו הוא לומד.
 • כדי להסדיר את הרישום במוסד לביטוח לאומי ואת מעמדו, על הסטודנט להמציא אישור בדבר היותו סטודנט בתקופה שבעבורה חויב כמי שאינו עובד לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.
 • לאחר עדכון הפרטים הסטודנט יזוכה בהפרש ויחויב להבא בתשלום דמי ביטוח נמוכים יותר (כסטודנט ולא כמי שאינו עובד).

חשוב לדעת

טיפ
 • מוסדות אקדמיים רבים מבטחים את הסטודנטים הלומדים בהם בביטוח תאונות אישיות.
 • הסטודנטים יכולים לברר אם הם מבוטחים מול אגודת הסטודנטים במוסד שהם לומדים בו ומהם תנאי הפוליסה (לעתים ניתן למצוא מידע רלוונטי גם באתר המוסד האקדמי).