עובדים שכירים בחופשה ללא תשלום מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי
תשלום רציף של דמי הביטוח הלאומי הוא תנאי לזכאות לחלק מהקצבאות המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי
שימו לב
עדכון לתקופת מלחמת חרבות ברזל
מעסיק שעובדיו יצאו בהסכמתו לחל"ת של 14 ימים לפחות בין 07.10.2023 ל-31.12.2023 לא חייב לשלם עבורם דמי ביטוח לאומי בתקופה זו.

עובדים שכירים חייבים לשלם דמי ביטוח לאומי גם בתקופת שהייתם בחופשה ללא תשלום.

 • דמי הביטוח הלאומי משמשים, בין היתר, כתנאי לזכאות לחלק מהקצבאות המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי במצבים שונים בחיי האזרחים.
 • בחודשיים הראשונים לחופשתם משולמים דמי הביטוח הלאומי על-ידי המעסיק (אלא אם מדובר בעובד/ת משק בית). לאחר פרק זמן זה משלמים העובדים את דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי. (אם העובד זכאי לדמי אבטלה במהלך החל"ת, הביטוח הלאומי ינכה אוטומטית את דמי הביטוח מדמי האבטלה).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובד שכיר שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא שוהה בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלנדרי אחד (מה-1 בחודש עד לסוף החודש).
  2. החופשה היא בהסכמת המעסיק.
  3. בתקופת החופשה הוא אינו עובד כשכיר או כעצמאי.
דוגמה
עובד שיצא לחל"ת ב-05.01.2018 וחזר לעבוד ב-20.02.2018 לא ייחשב לעניין תשלום דמי הביטוח כמי שנמצא בחופשה ללא תשלום, למרות שחופשתו נמשכה למעלה מחודש. זאת מכיוון שחופשתו לא נפרשה על פני חודש קלנדרי אחד.
בחודשים ינואר ופברואר הוא עבד באופן חלקי ועל כן הם אינם נספרים לצורך הגדרתו כעובד בחופשה ללא תשלום.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • בשני החודשים הקלנדריים המלאים הראשונים של החופשה חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות עבור העובד חלה על המעסיק.
  • עם זאת, מעסיק של עובד/ת במשק בית אינו מחויב בתשלום זה.
  • המעסיק רשאי לדרוש מהעובד את התשלום בגין אותם חודשיים.
 • אם העובד שוהה בחופשה ללא תשלום במשך 3 חודשים קלנדריים מלאים או יותר, החל בחודש השלישי על העובד לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעצמו.(אם העובד זכאי לדמי אבטלה במהלך החל"ת, הביטוח הלאומי ינכה אוטומטית את דמי הביטוח מדמי האבטלה).
טיפ
חובת התשלום בשיעורים שנקבעו לעובד בחל"ת היא רק לגבי חודש קלנדרי מלא שבו העובד נעדר מעבודה. אם העובד עבד ולו יום אחד במהלך החודש, שיעור התשלום למוסד לביטוח לאומי הוא לפי השכר שקיבל באותו חודש.

שיעורי התשלום

 • התשלום שעל המעסיק להעביר בכל אחד משני החודשים הראשונים (ושאותו הוא רשאי לדרוש מהעובד) הוא בסך 386 ₪ (6.57% משכר המינימום הנוכחי).
  • בעקבות תיקון לחוק הביטוח הלאומי מה-16.03.2021, אם שכרו של העובד בחודש שקדם לחודש שבו הוצא לחל"ת היה נמוך משכר המינימום (5,880.02 ₪), התשלום שעל המעסיק להעביר בכל אחד משני החודשים הראשונים יהיה בשיעור 6.57% משכר העובד.
 • גובה התשלום שעל העובד לשלם החל מהחודש השלישי נקבע בהתאם ל-3 המצבים הבאים:

עובד בחופשה ללא תשלום שאין לו הכנסה

 • עובד בחופשה ללא תשלום שאין לו הכנסה ישלם (החל מהחודש השלישי) דמי ביטוח כמי שאינו עובד ואין לו הכנסה -

עובד בחופשה ללא תשלום שיש לו הכנסה

 • עובד בחופשה ללא תשלום שיש לו הכנסה ישלם (החל מהחודש השלישי) 4.61% מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪, נכון ל-2024) ו-7% מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (49,030 ₪, נכון ל-2024).

עובד בחופשה ללא תשלום שלומד

 • עובד בחופשה ללא תשלום הלומד באותו זמן במוסד להשכלה גבוהה או בישיבה, ישלם (החל מהחודש השלישי) את דמי הביטוח בשיעור שמשלם סטודנט או תלמיד ישיבה:
  • שיעור דמי הביטוח הלאומי למי שלומד הוא 29 ₪ (נכון לשנת 2024).
  • התשלום המינימלי לביטוח בריאות הוא בסך 116 ₪ (נכון לשנת 2024).
 • סך הכל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למי שלומד: 145 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024).

חשוב לדעת

 • תשלום רציף של דמי הביטוח הלאומי הוא תנאי לזכאות לחלק מהקצבאות המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ב-2 החודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחופשה (גם אם העובד מקבל דמי אבטלה במהלך חודשים אלה, ומנוכים מהם דמי ביטוח). יחד עם זאת, מי שמעסיק עובד/ת במשק בית אינו חייב בתשלום הנ"ל בצאת העובדת לחל"ת.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים