תושב חוזר בן 18 ומעלה, שהוכר כתושב ישראל (חוץ מאישה נשואה שהיא עקרת בית) חייב לשלם דמי ביטוח לאומי
התשלום מחושב בהתאם להכנסותיו של התושב החוזר מעבודה ושלא מעבודה, ובהתאם למעמד הביטוחי שנקבע לו

מי שעבר להתגורר בחו"ל והפסיק להיות תושב ישראל, ולאחר מכן חזר לארץ כדי להתגורר בה, צריך לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו ולהודיע על בואו. פקיד הביטוח הלאומי יבדוק ויחליט אם יש להכיר בתושב החוזר כתושב ישראל.

  • תושב חוזר יהיה זכאי לקבל את קצבאות הביטוח הלאומי, בהתאם לחוק, ויהיה עליו להסדיר את תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות למוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שמוגדר כתושב חוזר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

למי ואיך פונים

  • יש לפנות לאחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת תושבות במוסד לביטוח לאומי. בעת הפניה יש למלא שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל (טופס 628) ולצרף אילו מסמכים רלוונטים. לפרטים נוספים לגבי הליך קביעת התושבות והמסמכים הרלוונטים ראו בתושב חוזר.
  • מי שהוכר על ידי המשרד לקליטת עלייה כ"תושב חוזר במסלול זכאות 5 ומעלה" (למי ששהה בחו"ל 5 שנים שנים ויותר) או כקטין חוזר או כאזרח עולה, יוכל כבר בביקורו במשרד הקליטה להגיש בקשה לביטוח הלאומי להכיר בו כתושב ולהירשם לקופת חולים שיבחר בה. במקרה כזה יוכל אותו תושב למלא ולהגיש תביעה לקצבת ילדים, אם יש לו ילדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים.

שעור דמי הביטוח

  • דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות מחושבים בהתאם להכנסותיו מעבודה ושלא מעבודה של התושב החוזר, ובהתאם למעמד הביטוחי שנקבע לו:

חשוב לדעת

  • תושב חוזר אינו זכאי לקצבאות הניתנות כפיצוי על אבדן הכנסה מעבודה: דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי אבטלה, פשיטת רגל של המעסיק. רק לאחר שיצבור תקופות עבודה כנדרש, הוא עשוי להיות זכאי לקצבאות האלה.
  • כדי לקבל את השירותים הרפואיים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יצטרך התושב החוזר לחכות תקופת המתנה של כמה חודשים, אולם קיימת אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה. למידע נוסף ראו הצטרפות תושב חוזר לביטוח בריאות.
  • לבירורים בנושא תושבים חוזרים ניתן לפנות אל המוסד לביטוח לאומי באחת הדרכים הבאות:
  • באמצעות טופס בירורים אישיים.
  • באמצעות מוקד טלפוני למתקשרים מחו"ל: 972-8-9369669. השירות ניתן בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:00 ב- 4 שפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות