הוגדרתם על ידי רשות האכיפה והגבייה (ההוצאה לפועל) כחייבים? כזוכים? יש כאן הרבה מידע שעשוי לעזור לכם

בין אם אתם מוגדרים כחייבים או כזוכים, ייתכן שמצבכם הכלכלי טעון שיפור. חשוב שתדעו שגם במצבכם הנוכחי יש לכם יש הרבה זכויות, כגון: סיוע משפטי בתחום ההוצאה לפועל מטעם האגף לסיוע משפטי, מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי), סיוע בשכר דירה, והחזר מס הכנסה, בעיקר עבור שנים שלא עבדתם בהן בצורה מלאה.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים