עובדות זכאיות להמשך הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני, לקרן השתלמות ולקופות גמל גם בתקופה של שמירת היריון, בהתאם לתנאים שיפורטו
התשלום הוא בהתאם לשיעור ההפרשה הרגיל ולפי השכר הרגיל שהיה משולם לעובדת אילו המשיכה לעבוד בתקופה שבה היא מקבלת גמלה לשמירת היריון
עובדת שנהגה להפריש תשלומים בנוסף לחלקו של המעסיק תמשיך להפקיד אצלו את התשלומים שחלים עליה והמעסיק יעביר אותם בתוך 7 ימים מהמועד שהופקדו אצלו
על המעסיק להעביר את התשלומים לקופות הגמל גם אם העובדת העבירה את חלקה באיחור


עובדות שנמצאות בשמירת היריון זכאיות להמשך הפרשות המעסיק לביטוח הפנסיוני, לקרן השתלמות ולקופות גמל גם במהלך שמירת ההיריון, אם הן עונות על התנאים שיפורטו.

 • התשלום הוא בהתאם לשיעור ההפרשה הרגיל ולפי שכר העבודה הרגיל שהיה משולם לעובדת אילו הוסיפה לעבוד בתקופה שבה היא זכאית לגמלה לשמירת היריון:
  • שכר העבודה לעובדת חודשית הוא שכר העבודה החודשי שהעובדת הייתה מקבלת אילו עבדה בתקופה שבה היא זכאית לגמלה לשמירת היריון.
  • שכר העבודה לעובדת יומית או עובדת לפי שעות הוא שכר העבודה הממוצע של העובדת ב-6 החודשים שקדמו לתקופה שבה היא זכאית לגמלה לשמירת היריון.

מי זכאי?

 • עובדת שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. היא עבדה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון.
  2. היא זכאית לגמלה לשמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי.
  3. המעסיק נהג להפריש עבורה תשלומים לקופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות לפני שהייתה בשמירת היריון.
  4. היא שילמה בתקופה של שמירת ההיריון את התשלומים שחלים עליה (אם חלים).

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדת להעביר למעסיק אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תקופת הזכאות לגמלה לשמירת היריון.
 • אם המעסיק בלבד נהג לשלם את התשלומים, עליו להמשיך לשלם אותם בזמנים ובשיעורים ששולמו לפני יציאתה של העובדת לשמירת היריון.
 • אם המעסיק וגם העובדת השתתפו בחלקים בהפרשות (למשל כאשר חלקה של העובדת נוכה מהשכר):
  • על העובדת להפקיד אצל המעסיק את התשלומים שחלים עליה עד ה-9 בחודש שאחרי החודש שעבורו שולם השכר.
  • אם העובדת תפקיד באיחור את התשלומים שחלים עליה, המעסיק עדיין חייב להעביר את חלקו ולהעביר את תשלומי העובדת בתוך 7 ימים מהיום שבו הפקידה אותם אצלו.
  • אם העובדת לא תפריש את התשלומים שחלים עליה, המעסיק לא חייב להפריש את חלקו בתקופה זו.

הטבות מס על ההפרשות

דוגמה
עובדת שהשתכרה 20,000 ₪ ומקבלת גמלה לשמירת היריון בסך 10,000 ₪
 • המעסיק יפריש לרכיב התגמולים בביטוח הפנסיוני 6.5% מהשכר (1,300 ₪ שהם 6.5% מתוך 20,000 ₪), אך הפטור ממס הכנסה יינתן לעובדת רק עד התקרה של 7.5% מהגמלה (750 ₪). זאת בשונה מהתקרה שלפני שמירת ההיריון שעמדה על 7.5% מהשכר (כלומר 1,500 ₪ שהם 7.5% מתוך 20,000 ₪) ובמקרה כזה הפטור היה ניתן על מלוא ההפרשות (מכיוון שהן היו נמוכות מהתקרה).
 • המעסיק יפריש לקרן השתלמות 7.5% מהשכר (1,500 ₪ שהם 7.5% מתוך 20,000 ₪), אך הפטור ממס הכנסה יינתן לעובדת רק על 7.5% מהגמלה (כלומר על 750 ₪ שהם 7.5% מתוך 10,000 ₪).
 • גם הפטור ממס על הרווחים יינתן רק עבור הפרשות שמחושבות מתוך הגמלה, כלומר 2.5% (הפרשות עובדת) ו-7.5% (הפרשות מעסיק) מתוך 10,000 ₪ ולא מתוך 20,000 ₪.

חשוב לדעת

 • על המעסיק למסור לעובדת הודעה שתפרט את ההנחיות לפי טופס זה, תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההיריון.
 • בטופס 106 על המעסיק לעשות הפרדה בין המשכורת ששילם בפועל והופקדו עבורה כספים לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות, ובין התשלום שעל פיו הופרשו כספים לביטוח פנסיוני ולקרן ההשתלמות בתקופת הזכאות לגמלה לשמירת היריון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים