פנסיה וחיסכון ארוך טווח במהלך העבודה

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
פורטל זה מרכז את הזכויות ואת ההליכים הקשורים בביטוח פנסיוני של שכירים במהלך תקופת עבודתם.

למידע על זכויות הקשורות לביטוח פנסיוני בשלב התחלת העבודה או בשלבים מאוחרים יותר (חופשה, פיטורים, סיום עבודה, מוות או אובדן כושר עבודה), ראו בפורטל פנסיה וחיסכון ארוך טווח לשכירים.

למידע על חיסכון פנסיוני למי שאינם שכירים ראו בפורטל פנסיה וחיסכון ארוך טווח.

זכויות החוסכים בביטוח מנהלים

סרטוני הדרכה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

סרטון הדרכה בחירת מוצר וגוף פנסיוני
סרטון הדרכה ההבדלים בין סוגי הביטוח הפנסיוני


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ראו הסבר לתהליך פניות הציבור
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

רשות המסים מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים