פורטל זה מרכז את הזכויות ואת ההליכים הקשורים בביטוח פנסיוני של שכירים במהלך תקופת עבודתם.

למידע על זכויות הקשורות לביטוח פנסיוני בשלב התחלת העבודה או בשלבים מאוחרים יותר (חופשה, פיטורים, סיום עבודה, מוות או אובדן כושר עבודה), ראו בפורטל פנסיה וחיסכון ארוך טווח לשכירים.

למידע על חיסכון פנסיוני למי שאינם שכירים ראו בפורטל פנסיה וחיסכון ארוך טווח.

חוסכים בביטוח מנהלים

סרטוני הדרכה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

סרטון הדרכה בחירת מוצר וגוף פנסיוני
סרטון הדרכה ההבדלים בין סוגי הביטוח הפנסיוני
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים