תוספת השלמת הכנסה משולמת למי שהגיעו לגיל פרישה גם במהלך שהייתם בחו"ל, בהתאם לתנאים
מקבלי השלמת הכנסה חייבים ליידע את המוסד לביטוח לאומי בכל פעם שהם יוצאים לחו"ל


הזכאות לקבל השלמת הכנסה בזמן שהות בחו"ל מותנית במספר הפעמים שהזכאים לגמלה יצאו לחו"ל במהלך שנה קלנדרית אחת (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר באותה השנה), וכן במספר הימים במצטבר ששהו בחו"ל באותה שנה.

מי זכאי?

תנאי הזכאות

 • מי שבמהלך שנה קלנדרית אחת יצא לחו"ל לא יותר מ-3 פעמים וסה"כ שהה בחו"ל 72 ימים לכל היותר באותה שנה, ימשיך לקבל את השלמת ההכנסה במהלך כל ימי שהותו בחו"ל.
 • מי שיצא לחו"ל לא יותר מ-3 פעמים, ושהה בחו"ל בין 72 ימים ל-100 ימים באותה שנה, לא תשולם לו תוספת השלמת הכנסה מה-1 בחודש שבו שהה מעל ל-72 ימים. תשלום התוספת יחודש בחודש שלאחר חזרתו לארץ.
דוגמה
במהלך שנת 2013 מקבל השלמת הכנסה יצא מהארץ בפעם הראשונה בחודש ינואר, למשך 35 יום.

בפעם השנייה באותה שנה יצא בחודש יוני וחזר בחודש אוגוסט, לאחר 40 יום. סה"כ הוא שהה בחו"ל באותה שנה מעל 72 ימים, אך פחות מ-100 ימים.

במהלך חודש יולי שהותו בחו"ל הסתכמה ביותר מ-72 ימים באותה שנה. לכן שולמה לו תוספת השלמת הכנסה בתקופת נסיעתו הראשונה, אך לא שולמה לו התוספת בחודשים יולי ואוגוסט.
 • למי שיצא מהארץ 4 פעמים או יותר, אך פחות מ-100 ימים באותה שנה, לא תשולם תוספת השלמת הכנסה החל מהחודש שבו יצא בפעם הרביעית.
דוגמה
אדם שבשנת 2013 יצא בפעם הרביעית בחודש אוקטובר וחזר בחודש נובמבר, ושהה בחו"ל באותה שנה 50 ימים בסך הכל. השלמת ההכנסה שולמה לו במהלך 3 נסיעותיו הראשונות לחו"ל באותה שנה, אך לא שולמה לו עבור החודשים אוקטובר ונובמבר.
 • מי שיצא מהארץ חמש פעמים או יותר, או למעלה מ-100 ימים בשנה קלנדרית אחת, לא תשולם לו תוספת השלמת הכנסה בעד כל התקופות והימים ששהה בחו"ל באותה שנה.

מקרי זכאות חריגים

 • מי שיצא לחו"ל למשך 3 שבועות לכל היותר בגלל אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורים, ילדים, אח, אחות), היציאה לא תיחשב במניין היציאות לחו"ל באותה שנה, בהתאם לשיקול דעתו של הביטוח הלאומי.
 • זכאי להבטחת הכנסה שיצא לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי, ימשיך לקבל את תוספת השלמת ההכנסה במשך 6 חודשים לכל היותר.

כללים לחישוב תקופת השהייה בחו"ל

 • יום היציאה מהארץ ויום הכניסה לארץ אינם נכללים בחישוב מספר הימים.
 • לבני זוג שיצאו וחזרו יחד, ימי השהייה נמנים פעם אחת וכן היציאות.
 • כאשר בני זוג יצאו לחו"ל בנפרד, חזרו בנפרד, ואין ימים חופפים בשהותם בחו"ל, סופרים את ימי השהייה ואת היציאות של כל אחד בנפרד.

חשוב לדעת

 • כאשר לא קיימת זכאות להשלמת הכנסה לזוג מפני שאחד מבני הזוג שוהה בחו"ל, תיבדק זכאותו של בן הזוג שנשאר בארץ כיחיד.
 • מקבל השלמת ההכנסה חייב ליידע את סניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו בכל פעם שהוא יוצא לחו"ל. אם הוא נשוי, עליו להודיע גם על יציאת בן/בת הזוג לחו"ל.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים