קצבת זיקנה משולמת לתקופה של עד 3 חודשים לזכאים השוהים זמנית בחו"ל, למעט במקרים מסוימים
מי שעברו להתגורר במדינת אמנה יקבלו קצבת זיקנה בהתאם לכללים שנקבעו באמנה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

ככלל, מקבל קצבת זיקנה השוהה באופן זמני בחו"ל ימשיך לקבל את הקצבה לחשבון הבנק שלו בישראל עד 3 חודשים.

 • במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך, ניתן להמשיך ולקבל את הקצבה גם מעבר לתקופה זו.
 • מקבל קצבת זיקנה המתכנן לשהות בחו"ל תקופה העולה על 3 חודשים, ידווח על כך למחלקת זיקנה במוסד לביטוח לאומי.
 • בשהות ממושכת בחו"ל, יש להמציא פעם בשנה טופס אישור חיים חתום על ידי הקונסוליה / נוטריון מוכר / רשות מקומית או מוסד סוציאלי במדינה שבה מתגוררים.
 • את הטופס יש למסור למחלקת זיקנה בסניף המוסד לביטוח לאומי שמשוייכים אליו. ניתן לשלוח אותו בדואר או לשים בתיבת השירות של הסניף (אין לשלוח את האישור בפקס, היות ונדרש מסמך מקורי).
 • הקצבה אינה משולמת למי שנמצא במדינת אויב.
 • מי שקיבלה קצבת זיקנה כעקרת בית תהיה זכאית לתשלום הקצבה בחו"ל למשך 3 חודשים, בכל המצבים שיפורטו בערך זה (שהות במדינת אמנה, במדינה שאיננה מדינת אמנה, או בארצות הברית). אם תשהה בחו"ל מעבר לתקופה של 3 חודשים היא לא תהיה זכאית להמשך תשלום הקצבה, אולם כאשר תשוב לארץ יחודש תשלום קצבתה.
 • מקבלי השלמת הכנסה לקצבה עשויים להמשיך ולקבלה בתנאים מסוימים. לפרטים נוספים, ראו השלמת הכנסה למקבלי קצבת זיקנה או שאירים בגיל פרישה השוהים בחו"ל.

קבלת קצבה במדינת אמנה

המשך קבלת הקצבה

 • מי שקיבל קצבת זיקנה בארץ ימשיך לקבל את הקצבה במדינת האמנה, גם אם חדל להיות תושב ישראל.
 • כדי להמשיך ולקבל את הקצבה, יש לשלוח על כך בקשה בכתב אל המוסד לביטוח לאומי ולציין בה:
  • פרטים אישיים
  • כתובת בחו"ל באותיות לועזיות ברורות
  • פרטי חשבון הבנק שבו מבקשים לקבל את הקצבה

קבלת קצבה לראשונה

 • מי שלא קיבל קצבה בארץ ויצא למדינת אמנה, עשוי להיות זכאי לקצבת זיקנה בהגיעו לגיל פרישה, גם אם חדל להיות תושב ישראל.
 • לשם כך, יש לשלוח טופס תביעה אל המוסד לביטוח לאומי, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור מהבנק על פרטי חשבון הבנק וכתובת הבנק שבו מבקשים לקבל את הקצבה
  • כתובת מגורים מדוייקת באותיות לועזיות ברורות
  • טופס אישור חיים
  • הצהרה על הכנסות המבקש והכנסות בת/בן הזוג
 • אישה שקיבלה קצבת זיקנה כי היתה פטורה מתקופת אכשרה, תפנה בכתב (לא בפקס) אל סניף המוסד לביטוח לאומי שהיא משוייכת אליו ותצרף טופס אישור חיים, כתובת מגורים מדוייקת ומספר חשבון הבנק שבו היא מבקשת לקבל את הקצבה. זכאותה להמשך תשלום קצבת הזיקנה תיבדק בסניף.

מעבר בין מדינות

 • מי שמעתיק את מקום מגוריו ממדינת אמנה אחת לאחרת (למשל מבריטניה לצרפת), תיבדק מחדש זכאותו לקצבת זיקנה בהתאם לאמנה של המדינה שעבר אליה.
 • מי שהעתיק את מגוריו ממדינת אמנה למדינה שאינה חתומה על אמנה עם ישראל, זכאותו תיבדק לפי הכללים לקבלת קצבה במדינה שאין עימה אמנה.

קבלת קצבה במדינה שאין עימה אמנה

 • מי שעבר להתגורר במדינה שאינה חתומה על אמנה עם ישראל ועונה על אחד מהתנאים הבאים, יהיה זכאי לקצבת זיקנה לתקופה של עד 3 חודשים:
 • מי שעומד בתנאים הבאים יוכל לקבל את קצבת הזיקנה במדינה שאין עימה אמנה גם מעבר ל-3 חודשים:
  או
  • הוא היה מבוטח 12 חודשים בהיותו מקבל קצבת זיקנה, או שהיה מבוטח 144 חודשי ביטוח מלאים לפחות בהיותו בישראל, ומתוך תקופה זו היה מבוטח 12 חודשים לפני מועד הזכאות לקצבת זיקנה

קבלת קצבה בארצות הברית

 • בהתאם להסכם (שאינו הסכם לביטוח סוציאלי), שנחתם בין ישראל לארצות הברית, מי שהתחיל לקבל קצבת זיקנה בארץ ויצא לארצות הברית, תשולם לו הקצבה בזמן שהותו בארצות הברית.
 • יש לפנות בכתב אל המוסד לביטוח לאומי ולבקש לקבל את הקצבה בארצות הברית. בבקשה יש לרשום את הפרטים האישיים, הכתובת (באותיות לועזיות ברורות), ופרטי חשבון הבנק שבו מבקשים לקבל את הקצבה.
 • אישה שקיבלה קצבת זיקנה מכיוון שהייתה פטורה מתקופת אכשרה, זכאותה להמשך קבלת הקצבה בזמן השהות בארצות הברית תיבדק בסניף.
 • מקבלי קצבת זיקנה בארצות הברית נדרשים להמציא למוסד לביטוח לאומי טופס אישור חיים חתום על ידי הקונסוליה / נוטוריון מוכר / רשות מקומית או מוסד סוציאלי בארצות הברית.
 • את הטופס יש למסור למחלקת הזיקנה בסניף המוסד לביטוח לאומי שמשוייכים אליו. ניתן לשלוח אותו בדואר או לשים בתיבת השירות של הסניף (אין לשלוח את האישור בפקס, היות ונדרש מסמך מקורי).
 • מי שהעתיק את מקום מגוריו מארצות הברית למדינה אחרת, זכאותו תיבדק מחדש, בהתאם לכללים שפורטו לעיל.

מקבלי קצבת זיקנה מיוחדת

 • מקבל גמלת זיקנה מיוחדת לעולים ולתושבים חוזרים חייב ליידע את המוסד לביטוח לאומי בכל פעם שהוא יוצא לחו"ל.
 • מי ששוהה בחו"ל באופן זמני וממשיך להיות תושב ישראל, ימשיך לקבל את הקצבה המיוחדת רק עבור חודש היציאה ועבור חודש קלנדרי אחד לאחר חודש היציאה.
 • הקצבה תחודש על פי שיקול דעתו של המוסד לביטוח לאומי בחודש שבו יחזור לארץ.
דוגמה
מקבל גמלת זיקנה מיוחדת שנסע לחו"ל בחודש פברואר למשך 3 שבועות, ימשיך לקבל את הקצבה ללא הפסקה.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים