עובד המעונין להצטרף לקרן פנסיה מסוימת, צריך לפנות אליה ישירות או באמצעות סוכן פנסיוני
חשוב לבדוק את תנאי ההצטרפות והחברות בקרן, כולל: דמי ניהול, אפיקי השקעה וכיו"ב
עובד רשאי לבחור את קרן הפנסיה שבה הוא רוצה להיות עמית, והוא אינו מחויב לבחור בקרן הפנסיה שמולה עובד המעסיק או שבה מבוטחים עובדים אחרים אצל אותו מעסיק


עובד המעונין להצטרף לקרן פנסיה מסוימת, צריך לפנות אליה ישירות או באמצעות סוכן פנסיוני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש לפנות אל קרן הפנסיה שבה רוצה העובד להיות עמית.
  • ניתן לפנות אל הקרן ישירות או באמצעות סוכן פנסיוני.
  • במקרים מסוימים ניתן לפנות אל הקרן דרך המעסיק (אם המעסיק כבר נוהג לבטח את עובדיו בקרן הפנסיה הזו).

שלבי ההליך

 • העובד יידרש למלא מספר טפסים, שכוללים בעיקר את פרטיו האישים, פרטי המעסיק והשכר.
 • העובד יידרש להחתים את המעסיק המאשר את ההצטרפות לקרן הפנסיה. המעסיק אינו רשאי להתערב בבחירת הבטחון הפנסיוני ע"י העובד. מטרת האישור הינה להבטיח שהמעסיק מתכוון להפקיד את את ההפקדות שלו ושל העובד לאותו מוצר.
 • ייתכן שהעובד יידרש לספק מידע רפואי על מצבו ואף לספק לקרן הפנסיה מסמכים רפואיים (הליך חיתום). ברוב המקרים עובדים שכירים לא נדרשים לעבור הליך חיתום.

הזכות לבחור את הסוכן הפנסיוני

 • עובד רשאי לבחור את הסוכן הפנסיוני שדרכו הוא יצטרף לאחד מהגופים הפנסיוניים.
 • אסור למעסיק לכפות על העובד להשתמש בשירותיו של הסוכן שעימו עובד המעסיק או בשירותיו של כל סוכן אחר ואסור לו להתנות את הפקדת הכספים או כל טובת הנאה אחרת בכך שישתמש בשירותיו של סוכן מסוים.
 • עובד יכול לפנות ישירות לגוף הפנסיוני שאצלו הוא רוצה לנהל את כספי הביטוח הפנסיוני מבלי להיעזר בסוכן חיצוני.
 • למידע נוסף ראו בחירת סוכן פנסיוני.

חשוב לדעת

 • עובד רשאי לבחור את קרן הפנסיה שבה הוא רוצה להיות עמית, והוא אינו מחויב לבחור בקרן הפנסיה שמולה עובד המעסיק או שבה מבוטחים עובדים אחרים אצל אותו מעסיק. למידע נוסף ראו בחירה בזהות הגוף הפנסיוני.
 • חשוב לברר את תנאי הקרן, ובכלל זה את גובה דמי הניהול שגובה הקרן מהעמיתים (מהחוסכים). במקרים מסוימים ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול.
 • להשוואת גובה דמי הניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים ראו מחשבון דמי ניהול באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 • חשוב לבחור את אפיק ההשקעה שבו יושקעו הכספים שהחוסך מפקיד לקרן. למידע נוסף ראו בחירת מסלול ההשקעה של כספי הביטוח הפנסיוני.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.