עובדי אולמות וגני אירועים בעלי וותק של שנתיים ומעלה במקום העבודה זכאים ל-2 ימי מחלה על כל חודש עבודה - סה"כ 24 ימי מחלה בשנה
בשנתיים הראשונות זכאי כל עובד ל-1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה
העובדים זכאים לצבור עד 90 ימי מחלה
עובדים במשרות חלקיות, עובדים יומיים ושעתיים ועובדים שלא עבדו חודש מלא זכאים לחלק היחסי של מספר ימי המחלה בכל חודש בהתאם להיקף עבודתם


עובדי אולמות וגני אירועים זכאים למספר ימי מחלה גבוה יותר משאר העובדים במשק בתנאי שצברו וותק של שנתיים במקום העבודה.

  • במהלך השנתיים הראשונות לעבודתם צוברים העובדים 1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה בדומה לשאר העובדים במשק.
  • החל מהשנה השלישית לעבודתם צוברים העובדים 2 ימי מחלה בכל חודש עבודה, וסה"כ 24 ימי מחלה בכל שנת עבודה.
  • המכסה המקסימלית שאותה יוכלו העובדים לצבור היא 90 ימי מחלה.
  • עובדים במשרות חלקיות, עובדים יומיים ושעתיים ועובדים שלא עבדו חודש מלא זכאים לחלק היחסי של מספר ימי המחלה בכל חודש בהתאם להיקף עבודתם. למידע נוסף אודות אופן החישוב ראו ימי מחלה (בפסקת "צבירת ימי מחלה").

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. למידע נוסף על התשלום עבור ימי המחלה ראו דמי מחלה.
  • עובד שמעסיקו שלל ממנו את הזכות רשאי לתבוע פיצויים מכוח חוק דמי מחלה.

חשוב לדעת

  • אסור לפטר עובד השוהה בימי מחלה.
  • למידע על אופן ניצול ימי מחלה וזכויות נוספות הנלוות לימי המחלה ראו ימי מחלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים