עובדי חברות ניקיון ותחזוקה שמעסיקיהם חברים באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל זכאים לעבוד יום עבודה מקוצר בשכר של יום עבודה מלא במועדים שיפורטו בהמשך
עובדי חברות ניקיון ותחזוקה שמעסיקיהם אינם חברים באיגוד זה זכאים לימים מקוצרים במועדים אלה על-פי הכללים שנקבעו לגבי שאר העובדים במשק, כמפורט בזכותון עובדים בחגים


עובדי חברות ניקיון ותחזוקה שמעסיקם חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל זכאים לימי עבודה מקוצרים בתשלום מלא במועדים שיפורטו להלן.

  • בימי שישי - יום עבודה של 7 שעות בשכר של 8 שעות, העבודה צריכה להסתיים שעה לפחות לפני כניסת השבת.
  • בערב שביעי של פסח, ערב ראש השנה, ערב סוכות, ערב שמחת תורה - יום עבודה בן 6 שעות בשכר של 8 שעות.
  • בערב יום כיפור ובערב פסח - יום עבודה של 5 שעות בשכר של 8 שעות, העבודה צריכה להסתיים 3 שעות לפני כניסת החג.
  • יום לפני פורים ויום לפני יום העצמאות - יום עבודה של 7 שעות בשכר של 8 שעות, העבודה צריכה להסתיים שעה אחת לפני צאת הכוכבים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק.

חשוב לדעת

  • בכל מקרה שקבלן השירותים (החברה המעסיקה) מפר את חובתו לשלם תשלום מלא עבור יום העבודה המקוצר, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. במקרה כזה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 39,770 ₪ אם מדובר בחברה קבלנית, וקנס של עד 19,880 ₪ אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים