מענק חד פעמי ליהודים יוצאי אלג'יריה אשר סבלו מהגבלות הנאצים ומשטר וישי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

יהודים שהתגוררו באלג’יריה בתקופה שבין יולי 1940 עד נובמבר 1942 וסבלו מהגבלות על ידי הנאצים או משטר וישי, עשויים להיות זכאים לפיצוי חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות
הפיצוי החד פעמי ישולם החל מחודש יולי 2018 ושיעורו 2,556 אירו
ניצולי שואה שקיבלו בעבר או מקבלים כיום קצבה (רנטה) חודשית ממקור גרמני אינם זכאים למענק מטעם קרן הסיוע

יהודים שהתגוררו באלג’יריה בתקופה שבין חודש יולי 1940 לחודש נובמבר 1942 וסבלו מהגבלות על ידי הנאצים או משטר וישי, עשויים להיות זכאים, החל מחודש יולי 2018, לפיצוי חד פעמי בסך של 2,556 אירו, מקרן הסיוע של ועידת התביעות.

 • ניצולי שואה שקיבלו בעבר או מקבלים כיום קצבה (רנטה) חודשית ממקור גרמני אינם זכאים למענק מטעם קרן הסיוע.
 • ועידת התביעות תשלח טופס בקשה מקוצר לכל יוצאי אלג’יריה הרשומים כנרדפי הנאצים במאגר הניצולים של משרד האוצר, אותו יש למלא ולשלוח בחזרה לוועידת התביעות.
 • שירותי הרישום והגשת הבקשות יינתנו בחינם , ללא צורך בייצוג משפטי.
 • ניצולי שואה המקבלים מענק זה עשויים להיות זכאים גם ל מענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ופטור מתשלום עבור תרופות וכן להטבות נוספות המפורטות בפורטל ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית.

מי זכאי?

ניצולי שואה יוצאי אלג'ריה העומדים בכל התנאים הבאים:

ניצולי שואה שקיבלו בעבר תשלום חד פעמי ממקור גרמני

תהליך מימוש הזכות

אזהרה
לשם מימוש הזכות אין צורך בייצוג משפטי
לשם הגשת הבקשה למענק זה, ניתן להיעזר בועידת התביעות ואין צורך בייצוג משפטי
 • ועידת התביעות תשלח טופס בקשה מקוצר לכל יוצאי אלג’יריה הרשומים כנרדפי הנאצים במאגר הניצולים של משרד האוצר, אותו יש למלא ולשלוח בחזרה לוועידת התביעות. אם הטופס לא יתקבל תוך זמן סביר יש לפנות לוועידת התביעות.
 • ניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות כאמור, אשר אינם מקבלים מענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ואינם מוכרים על ידה, מתבקשים לפנות לועידת התביעות כבר עתה:
טלפון פקס דואר דוא"ל
03-5194400 03-6241056 ועידת התביעות רחוב קרליבך 25 ת.ד. 29254 תל אביב, 6129201 infodesk@claims.org
 • ליהודים יוצאי אלג'ריה המתגוררים בצרפת, תפתח ועידת התביעות מרכזי מידע וסיוע בפריז, מרסיי, ליון וטולוז .
 • שירותי הרישום והגשת הבקשות ניתנים בחינם , ללא צורך בייצוג משפטי.

ערעור על החלטה שלא להעניק את המענק

 • במקרה של דחיית בקשה למענק, ועידת התביעות מיידעת את מגיש הבקשה לגבי סיבת הדחייה, ולגבי אפשרותו להגיש ראיות נוספות שיתמכו בבקשתו. תאריך היעד להגשת הערעור יכתב במכתב החלטת הדחייה.
 • את הערעור יש לשלוח לוועדת הערעורים. שם וכתובת ועדת הערעורים ייכללו במכתב ההחלטה שיישלח למגיש הבקשה.
 • על הערעור להיות חתום על ידי מגיש הבקשה או על ידי לעורך דינו, עליו להסביר את הסיבות לערעור ולכלול כל מידע נוסף, תצהירים ו/או ראיות אחרות שהוא רואה כרלוונטיות ותומכות בבקשתו, ואשר לא הוגשו בעבר לוועידת התביעות.

חשוב לדעת

 • ניצולי שואה המקבלים מענק זה עשויים להיות זכאים גם ל מענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ופטור מתשלום עבור תרופות וכן להטבות נוספות המפורטות בפורטל ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית.
 • אין חובה לפנות לעורך-דין לשם קבלת המענק מקרן הסיוע. ניתן לקבל טפסים וסיוע ישירות מועידת התביעות.
 • חוק תביעות קורבנות שואה תשי"ז - 1957 מגביל את סכום שכר הטרחה שיכולים לגבות עורכי דין המייצגים ניצולי שואה בתביעות של קורבנות שואה. בפסיקה נקבע כי המגבלה מכוח חוק זה חלה גם על תביעות שמוגשות לקרן הסיוע של ועידת התביעות ולקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
 • התשלום הינו חד פעמי, אדם שכבר קיבל את המענק אינו זכאי להגיש בקשה נוספת לקבלת המענק.
 • מי שקיבל תשלום ממקור גרמני (קרן הסיוע, קצבה מקרן סעיף 2 או קצבה ממשרד האוצר הישראלי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים למי שעלה עד 1.10.1953) - אינו זכאי לקבל את המענק.
 • ניצולים המקבלים קיצבה מתוקף חוק הטבות לניצולי שואה אינם נחשבים כמקבלים תשלום ממקור גרמני, ולכן הם רשאים להגיש בקשה לקבלת המענק.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

 • חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957.

הרחבות ופרסומים